Rychlostní trénink

  3D ANIMACE  "V mnoha herních činnostech rozhoduje rychlost reakce, první dvě tři vteřiny akce. Proto je důležité se na toto zaměřit v tréninku," říká autor dnešního příspěvku.

Autorem cvičení je trenér Jiří Formánek, který celý seriál rychlostně-kondičních cvičení pojmenoval Startovní rychlost po přihrávkách. První díl seriálu se zaměřen na schopnost hráčů rychle reagovat a provét krátký sprint se změnou směru.

 

2_gen_vyklepani_nohouAKTUALIZOVÁNO Pondělní článek přináší na stránkách magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů www.trenink.com cvičení editora a trenéra Jiřího Formánka, který publikuje první díl věnovaný startovní rychlosti spojené s rychlostí reakce a správným rozhodováním.

Článek otvírající novou sérii má název Rychlost startu a reakce ve čtverci a vedle startovní rychlostí je kladen důraz na variabilní řešení situace, který se sice příliš nepodobá herním podmínkám, přesto nabourává běžný stereotyp při tréninku startovní rychlosti.

Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie, od přípravek počínaje a dospělými týmy konče. Je jednou z možných variant tréninku rychlosti jako cvičení Startovní rychlost - 4 barvy kuželů nebo Hlídání met - rychlost reakce a koordinace.

2_gen_valec1_150"Startovní rychlost, rychlost reakce a schopnost hráčů reagovat na pohyb protihráče s míčem nebo bez něj. To jsou časté nedostatky, které se u svých hráčů pokoušíme odstranit," říká autor rychlostně kondičního cvičení.

Autorem druhého dílu seriálu je trenér Jiří Formánek, který ho pojmenoval Vyražení hráče s míčem při přihrávání a navazuje na první část. Cílem cvičení je rozvoj startovní rychlosti, ale hlavně rychlost reakce hráče, který musí reagovat na pohyb protihráče s míčem.

Cvičení zařazujme na začátek hlavní části tréninkové jednotky. V průběhu cvičení je třeba dodržovat správný poměr mezi zatížením a odpočinkem. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie od přípravek až po dospělé.

Image "Pryč jsou mýtu o tom, že rychlost (běžecká) hráče za celý jeho život nejde zlepšit. Respektive jen o nějaká 3%. Tyto mýty jsou již zapovězeny a novější studie ukazují na opak," říká autor dnešního článku Petr Válek. Na stránkách www.trenink.com prozatím vyšlo: Přebíhané vyražení s míčem po otočení nebo také stmelující Rychlostní hodinový ciferník.

Autor článku při své práci u mládeže vždy jednu z tréninkových jednotek z týdenního mikrocklu věnoval výhradně na rozvoj rychlosti. Současně je třeba si uvědomit, že když se bavíme o rychlosti, tak nemluvíme jen o rychlosti běžecké, ale třeba i rychlosti reakce, rychlosti vnímání, rychlosti rozhodování.

Dnes přinášíme kondiční cvičení rychlosti s názvem Rozvoj rychlosti soutěživou formou, které je organizováno zábavnou a soutěživou formou, což považuji za velmi důležité. Cvičení zařazujeme do úvodu hlavní části tréninkové jednotky.

 3D ANIMACE  Startovní rychlost, rychlost reakce a schopnost hráčů reagovat na pohyb protihráče s míčem nebo bez něj. To jsou časté nedostatky, které se u svých hráčů pokoušíme odstranit. Pokoušeli jsme se o to v cvičeních Rychlé vyražení a reakce spoluhráčů nebo také cvičení s míčem Vyražení, otočení a zachycení hráče s míčem.

Autorem dnešního cvičení je trenér Jiří Formánek, který ho pojmenoval Vyražení hráče s míčem při přihrávání. Cílem je rozvoj startovní rychlosti, ale hlavně rychlost reakce hráče, který musí reagovat na pohyb protihráče s míčem.

Image Články popisující rozvoj rychlosti jsou mezi čtenáři portálu fotbalových trenérů www.trenink.com, jako příklad úspěšného cvičení lze uvést Vyražení, otočení a zachycení hráče s míčem nebo také Přebíhané vyražení s míčem po otočení.

Název úterního kondičního cvičení je Start ve dvojici s dvojitou změnou směru, autorem je Jiří Formánek. Cílem cvičení je rozvoj startovní rychlosti, která je spojena s opakovanou změnou směru běhu u obou hráčů (obratnost), kteří se do cvičení zapojují. Hráč, který cvičení zahajuje navíc rozhoduje kudy poběží, druhý hráč pak musí na jeho pohyb reagovat.

V průběhu cvičení je třeba dodržovat poměr mezi intervalem zatížení a intervalem odpočinku. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, především u nejmladší kategorie přípravek je třeba cvičení důkladně vysvětlit a prakticky demostrovat.

Image "S blížícím se závěrem podzimní části soutěžního ročníku trenéři začínají pomalu sestavovat tréninkový plán na přechodné a přípravné období. Předkládaná tréninková jednotka by sice měla být zařazena až ke konci přípravného období, ale její fragmenty se dají použit i v průběhu závěrečných týdnů probíhajícího soutěžního ročníku, pro obnovení rychlosti, která se v závěru tohoto období vytrácí pro nahromaděnou únavu," říká trenér Josef Vrážel.

Dnešní druhá část popisované tréninkové jednotky Zaměřená na rozvoj rychlosti navazuje na první díl a klade si za cíl seznámení čtenářů s cílem jednotky, popis její druhé poloviny hlavní a závěrečné části tréninkové jednotky. Další cvičení možné pro zařazení do této tréninkové jednotky je dvojice [1] [2] článků s názvem Rychlostní hodinový ciferník s míčem.

Uvedená tréninková jednotka je vhodná pro kategorii staršího dorostu a mužů. Při úpravě metráže a objemu ji však lze použít i pro kategorie mladší, konkrétně žákovské týmy.

Image "S blížícím se závěrem podzimní části soutěžního ročníku trenéři začínají pomalu sestavovat tréninkový plán na přechodné a přípravné období. Předkládaná tréninková jednotka by sice měla být zařazena až ke konci přípravného období, ale její fragmenty se dají použit i v průběhu závěrečných týdnů probíhajícího soutěžního ročníku, pro obnovení rychlosti, která se v závěru tohoto období vytrácí pro nahromaděnou únavu," říká trenér Josef Vrážel.

Dnešní první část popisované tréninkové jednotky Zaměřená na rozvoj rychlosti si klade za cíl seznámení čtenářů s cílem jednotky, popis její úvodní, průpravné a první části hlavní části tréninkové jednotky. Další cvičení možné pro zařazení do této tréninkové jednotky je dvojice [1] [2] článků s názvem Rychlostní hodinový ciferník s míčem.

Uvedená tréninková jednotka je vhodná pro kategorii staršího dorostu a mužů. Při úpravě metráže a objemu ji však lze použít i pro kategorie mladší, konkrétně žákovské týmy.

Image Pracovní týden na stránkách web magazínu fotbalových trenérů trenink.com zakončí svým rychlostně-kondičním cvičením trenér Tomáš Zmatlík,který se ve svém cvičení zaměřil především na jeho plynulost, návaznost jednotlivých pohybů i pohybu hráčů. Podobnou organizaci cvičení [1] [2] měl v seriálu Rychlé nohy s míčem trenér Jakub Havránek.

Název dnešního příspěvku je Plynulý slalom s naražením a změnou směru, hráči po slalomu, který provádí maximální intenzitou, musí být připraveni okamžitě odehrát přihrávku, změnit směr svého pohybu a maximálně vyrazit a proběhnout úsek deseti metrů.

Cvičení zařazujeme do závěru průpravné, respektive na začátek hlavní části tréninkové jednotky, je možno ho zařadit i do předzápasového rozcvičení. Cvičení zvládnou již hráči přípravek.