Rychlostní trénink

gen2_kordiak_1_1"V mnoha herních činnostech rozhoduje rychlost reakce, první dvě tři vteřiny akce. Proto je důležité se na tyto situace v tréninku zaměřit," říká autor dnešního příspěvku.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Autor příspěvku doporučuje, aby bylo cvičení zařazeno na úvod hlavní části tréninkové jednotky, kdy je organismus hráčů dostatečně připraven na náročné rychlostně-koordinační cvičení.

Autorem seriálu cvičení je trenér Jiří Formánek, který baterii rychlostně-kondičních cvičení pojmenoval Startovní rychlost po přihrávkách. Čtvrtá část seriálu navazuje na čtyři předchozí [1] [2] [3] [4]. Cvičení je zaměřeno je na schopnost hráčů rychle reagovat a provést sprint s opakovanou změnou směru.

2_skluz_na_mic"V mnoha herních činnostech rozhoduje rychlost reakce, první dvě tři vteřiny akce. Proto je důležité se na toto zaměřit v tréninku," říká autor dnešního příspěvku.

Autorem seriálu cvičení je trenér Jiří Formánek, který baterii rychlostně-kondičních cvičení pojmenoval Startovní rychlost po přihrávkách. Čtvrtá část seriálu navazuje na tři předchozí [1] [2] [3]. Cvičení je zaměřeno je na schopnost hráčů rychle reagovat a provést sprint s opakovanou změnou směru.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Autor příspěvku doporučuje, aby bylo cvičení zařazeno na úvod hlavní části tréninkové jednotky, kdy je organismus hráčů dostatečně připraven na náročné rychlostně-koordinační cvičení.

2_gen_2_cerveni_1_zeleny"V mnoha herních činnostech rozhoduje rychlost reakce, první dvě tři vteřiny akce. Proto je důležité se na toto zaměřit v tréninku," říká autor dnešního příspěvku.

Autorem seriálu cvičení je trenér Jiří Formánek, který baterii rychlostně-kondičních cvičení pojmenoval Startovní rychlost po přihrávkách. Třetí část seriálu navazuje na dvě úvodní části [1] a [2]. Cvičení je zaměřeno je na schopnost hráčů rychle reagovat a provést sprint s opakovanou změnou směru.

Autor cvičení se přiklání k tomu, aby bylo cvičení zařazeno vždy na úvod hlavní části tréninkové jednotky, kdy je organismus hráčů dostatečně připraven na náročné rychlostně-koordinační cvičení. Cvičení doporučujme pro všechny věkové kategorie.

2_gen_2x_rameno"V mnoha herních činnostech rozhoduje rychlost reakce, první dvě tři vteřiny akce. Proto je důležité se na toto zaměřit v tréninku," říká autor dnenšího příspěvku.

Autorem seriálu cvičení je trenér Jiří Formánek, který baterii rychlostně-kondičních cvičení pojmenoval Startovní rychlost po přihrávkách. Druhý díl seriálu navazuje na úvodní část, zaměřen je na schopnost hráčů rychle reagovat a provét krátký sprint se změnou směru.

Cvičení doporučujme pro všechny věkové kategorie. Autor cvičení se přiklání k tomu, aby bylo cvičení zařazeno vždy na úvod hlavní části tréninkové jednotky, kdy je organismus hráčů dostatečně připraven na náročné rychlostně-koordinační cvičení.

  3D ANIMACE  "V mnoha herních činnostech rozhoduje rychlost reakce, první dvě tři vteřiny akce. Proto je důležité se na toto zaměřit v tréninku," říká autor dnešního příspěvku.

Autorem cvičení je trenér Jiří Formánek, který celý seriál rychlostně-kondičních cvičení pojmenoval Startovní rychlost po přihrávkách. První díl seriálu se zaměřen na schopnost hráčů rychle reagovat a provét krátký sprint se změnou směru.

 

2_gen_valec1_150"Startovní rychlost, rychlost reakce a schopnost hráčů reagovat na pohyb protihráče s míčem nebo bez něj. To jsou časté nedostatky, které se u svých hráčů pokoušíme odstranit," říká autor rychlostně kondičního cvičení.

Autorem druhého dílu seriálu je trenér Jiří Formánek, který ho pojmenoval Vyražení hráče s míčem při přihrávání a navazuje na první část. Cílem cvičení je rozvoj startovní rychlosti, ale hlavně rychlost reakce hráče, který musí reagovat na pohyb protihráče s míčem.

Cvičení zařazujme na začátek hlavní části tréninkové jednotky. V průběhu cvičení je třeba dodržovat správný poměr mezi zatížením a odpočinkem. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie od přípravek až po dospělé.

Image "Pryč jsou mýtu o tom, že rychlost (běžecká) hráče za celý jeho život nejde zlepšit. Respektive jen o nějaká 3%. Tyto mýty jsou již zapovězeny a novější studie ukazují na opak," říká autor dnešního článku Petr Válek. Na stránkách www.trenink.com prozatím vyšlo: Přebíhané vyražení s míčem po otočení nebo také stmelující Rychlostní hodinový ciferník.

Autor článku při své práci u mládeže vždy jednu z tréninkových jednotek z týdenního mikrocklu věnoval výhradně na rozvoj rychlosti. Současně je třeba si uvědomit, že když se bavíme o rychlosti, tak nemluvíme jen o rychlosti běžecké, ale třeba i rychlosti reakce, rychlosti vnímání, rychlosti rozhodování.

Dnes přinášíme kondiční cvičení rychlosti s názvem Rozvoj rychlosti soutěživou formou, které je organizováno zábavnou a soutěživou formou, což považuji za velmi důležité. Cvičení zařazujeme do úvodu hlavní části tréninkové jednotky.

 3D ANIMACE  Startovní rychlost, rychlost reakce a schopnost hráčů reagovat na pohyb protihráče s míčem nebo bez něj. To jsou časté nedostatky, které se u svých hráčů pokoušíme odstranit. Pokoušeli jsme se o to v cvičeních Rychlé vyražení a reakce spoluhráčů nebo také cvičení s míčem Vyražení, otočení a zachycení hráče s míčem.

Autorem dnešního cvičení je trenér Jiří Formánek, který ho pojmenoval Vyražení hráče s míčem při přihrávání. Cílem je rozvoj startovní rychlosti, ale hlavně rychlost reakce hráče, který musí reagovat na pohyb protihráče s míčem.

Image Články popisující rozvoj rychlosti jsou mezi čtenáři portálu fotbalových trenérů www.trenink.com, jako příklad úspěšného cvičení lze uvést Vyražení, otočení a zachycení hráče s míčem nebo také Přebíhané vyražení s míčem po otočení.

Název úterního kondičního cvičení je Start ve dvojici s dvojitou změnou směru, autorem je Jiří Formánek. Cílem cvičení je rozvoj startovní rychlosti, která je spojena s opakovanou změnou směru běhu u obou hráčů (obratnost), kteří se do cvičení zapojují. Hráč, který cvičení zahajuje navíc rozhoduje kudy poběží, druhý hráč pak musí na jeho pohyb reagovat.

V průběhu cvičení je třeba dodržovat poměr mezi intervalem zatížení a intervalem odpočinku. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, především u nejmladší kategorie přípravek je třeba cvičení důkladně vysvětlit a prakticky demostrovat.