Když fotbalový tým malých fotbalistů opouští tělocvičnu a na tvářích hráčů je samý úsměv a hráče neopouští dobrá nálada ani po těžkém tréninku, tak by asi málokdo předpokládal, že právě dokončili tréninková jednotku, kdy hlavní náplní byl náročný silový trénink.

V současné době není v mládežnickém fotbale cílem trénink maximální síly, stejně tak není cílem dosažení maximální svalové hmoty. Naopak současné trendy hledají inspiraci v úpolových sportech. Zápas, souboje a soutěže dvojic hráčů jsou pro hráče nejen zábavné, ale také efektivně rozvíjí kondiční cíle jako je zlepšení koordinace, rovnováhy, obratnosti a samozřejmě síly.

Přesto je i v současné době mezi některými trenéry a často i rodiči možno zaslechnout výroky typu "silový trénink je nebezpečný!" nebo "silový trénink škodí mým dětem!

Naštěstí se v odborných kruzích postoj k silovému tréninku v mládežnickém fotbalu výrazně změnil.

Pokud je však silový trénink připraven a organizován s ohledem na věková specifika jednolivých věkových kategorií, tak lze velice snadno sledovat koordinovaný pokrok v silové oblasti. Také z toho důvodu, že hráči jsou během cvičení koncentrovaní a motivovaní.

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

 

Na stránkách www.trenink.com přinášíme dvě sady úpolových cvičení, v prvním případě na udržení rovnováhy, ve druhém případě na silová cvičení v páru. Cvičení probíhá vždy ve dvojici. Cvičení by mělo provádět vždy podobně silově i výškově podobně vybavení hráči. 


Souboje ve dvojici na rovnováhu

Poklop od kanálu

Oba hráči stojí čelem k sobě, tak že mezi jejich nohami je gymnastická obruč. Hráči se během cvičení drží za obě ruce. Cílem cvičení je donutit taháním a trháním za ruce donutit protivníka vstoupit do gymnastické obruče.

 

Basketbalová bitva

Dvojice hráčů se drží každý za svou levou ruku. V pravé ruce mají míč a jako s basketbalovým míčem driblují. Cílem cvičení je, aby soupeř v páru přestal driblovat s míčem a ztratil kontrolu nad míčem. Docílit se to snaží pomocí tahání a trhání za ruku. Hráči v cvičení pravidelně střídají ruce za kteoru se drží.

 

Přetahovaná na laviččce

Oba hráči stojí na laviččce, uprostřed lavičky je vyznačena polovina lavičky. hráči se drží za jednu ruku. Hráči se pokoušít tahat soupeře z páru tak, aby nohou přešlápl vyznačenou polovinu lavičky. 


Přetlačovaná na kolenou

Oba hráči kleči na kolenou. Hráši jsou v kontaktu s partnerem tak, že se obě ruce dotýkají ramen soupeře nebo za zápěstí. Hráči se snaži vyvést soupeře z rovnováhy, tak že soupeře zatáhnou, zatlačí, otáčí nebo vyhýbají.

 

Silové souboje ve dvojici


Dotkni se soupeřovi prdele

Oba hráči stojí proti sobě a a drží se levého nebo pravého zápěstí partnera. Během cvičení se pokoušejí druhou rukou vyrazit proti soupeři a dotknout se hýždí soupeře, aniž by byli sami zasaženi od soupeře.


Tvrdohlavý kozel 

Hráči stojí v řadě za sebou a dívají se na stejnou stranu. Přední hráč je zapřený. Zadní hráč ("zemědělec") se nyní pokouší posunout vpřed druhého hráče ("tvrdohlavý kozel") na předem stanovenou značku. Hráči si pravidelně střídají role.


Rodeo

Hráč ("kůň") stojí na rukou a na nohách ("na čtyřech"). Jeho partner sedí soupeři na zádech. Kůň se nyní snaží odhodit jezdce rychlým a silným natažením nohou.

 

Past na myši

Hráč leží na břiše jako myš, druhý hráč leží na něm. Po signálu se myš pokouší uniknout ze sevření horního hráče. Hráči se pravidelně střídají.

 

TIP REDAKCE

 

Článek je inspirován článkem: SPIELERISCHE KRÄFTIGUNG IN 1 GEGEN 1-DUELLEN