3D ANIMACE  Třetí díl seriálu Rychlostní souboj 1:1 ve čtverci navazuje na úvodní a druhou část seriálu. Cvičení je zaměřeno změny směru běhu, ale také opakované soubojové chování v těžišti herního prostoru, se kterým se hráči musí běžně v utkáních vyrovnat.
 
Rozvoj startovní rychlosti byl také součástí cvičení Rychlostní hodinový ciferník (1.část) , navíc přibyla nutnost okamžité reakce a  rychlosti okamžitého rozhodnutí.   
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj startovní a sprinterské rychlosti, koordinace a obratnosti na malém prostoru. V průběhu cvičení se hráči setkávají  s opakovaným soubojovým chováním dvojice hráčů uprostřed herního prostoru. Navíc hráči musí radikálně vprůběhu cvičení dvakrát změnit směr běhu. 
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem cvičení je čtverec
- čtverec má rozměry 12x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů a met
- cvičení je určeno pro dvojice (2,4,6,8,10) hráčů
- dvojice hráčů stojí v rozích čtverce na jedné z diagonál 
- uprostřed herního prostoru jsou zapíchnuty dvě zapichovací tyče
- tyče jsou v rozestupu 4 metrů 
- v ose diagonály čtverce na jejichž koncích stojí hráči
- cvičení se účastní vždy dva hráči
- hráči cvičení provádí bez míče
- nebo ve variantě s míčem, která je k dispozici ve video ukázce
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč v dolním rohu
- na jeho pohyb reaguje hráč v horním rohu herního prostoru
- hráčí běží proti sobě, po diagonále
- hráč, který cvičení zahajoval, vybírá cílovy roh herního prostoru
- hráči běží ke své vzdálenější středové tyči
- tyče obíhají z drhé strany než cílový rohový kužel
- obíhají vzdálenější tyč
- po oběhnutí vzdálenější tyče se vrací k bližší tyči
- obíhají bližší tyči
- a běží k cílovému kuželu 
- hráči se v běžeckém souboji setkávají v souboji rameno na rameno
- po doběhnutí k cílovému rohu prostoru startuje další dvojice
- v průběhu cvičení je třeba dodržet interval zatížní a odpočinku       
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí s míčem
- prostor cvičení je možné zvětšit/zmenšit
- je možné upravit rozestupy středových tyčí (2,3) metry
- cílový roh pro sprint je určen předem/pravidelně se střídá
- cvičení může startovat trenér
 
Pomůcky:
 
- 2x mety
- 2x kužely
- 2x zapichovací tyče
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 8x míč (varianta s míčem)
 
 TIP REDAKCE 
Startovní rychlost v trojúhelníku (1.část)