Rozběhnuté zimní přípravné období obvykle klade mnohem větší důraz na kondici, objem a četnost kondičních cvičení je mnohem větší než v průběhu soutěžního období. Prozatím jsme se zaměřili především na cvičení určená pro kruhový trénink, pro tři a čtyři hráče na stanovišti.

Kondiční cvičení Kondiční vedení míče v prostoru je dle svého názvu s míčem, čímž se cvičení s kondičním zaměřením více přibližuje herní situacím, které nastávají během utkání. Během cvičení je důležitá intenzita provádění a je třeba dodržovat poměr zatížení a odpočinku.  

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvoj herní rychlostní vytrvalosti herní formou s míčem. Hráči během cvičení kombinují intenzivní vedení míče se změnou směru běhu a intenzivního běhu, kterému předchází přihrávka na spoluhráče. Po hráčích požadujeme maximální intenzitu provádění, jak práce s míčem, tak běhu bez míče.  

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 20x14 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- uvnitř herního prostoru je postaven vnitřní obdélník
- vnitřní obdélník je postaven ze zapichovacích tyčí
- vnitřní obdélník má rozměry 10x7 metrů
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole 
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě čtveřice:
(a) červení hráči (A-D)
(b) žlutí hráči (K-N)
- v levém dolním rohu jsou hráči (A) a (B)
- v levém horním rohu stojí dva hráči (C) a (D)
- v pravém dolním rohu je dvojice hráčů (K) a (L)
- v pravém horním rohu jsou hráči (M) a (N)
- hráči (A) a (K) mají míč
- ostatní hráči jsou bez míče 

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajují současně hráči (A) a (K)
- hráč (A) vyráží s míčem u nohy po diagonále herního prostoru
- běží k vzdálenější zapichovací tyči, kterou obíhá
- po oběhnutí zapichovací tyče hráč (A) přihrává na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) vyráží a vrací se intenzivním během na výchozí pozici
- hráč (B) prvním dotekem nahrává na hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a vyráží s míčem u nohy po diagonále herního prostoru
- obdobně cvičení pro hráče (K)
- poměr intervalu zatížení a odpočinku je 1:3
- doporučený počet opakování pro jednoho hráče je 3-6x

 
Tip na související články:

 

Varianta 1

 

Varianta 2

 

Varianty:

- je možné změnit velikost:
(a) herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) vnitřního obdélníku vytvořeného ze zapichovacích tyčí
- hráči vedení míče/přihrávky mohou provádět "slabší" nohou 
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní/koordinační cvik
- cvičení je určeno maximálně pro:
(a) 10 hráčů (poměr zatížení a odpočinku 1:4)
(b) 12 hráčů (poměr zatížení a odpočinku 1:5)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Pomůcky:

- 4x meta (kužel, klobouček)
- 4x zapichovací tyče 
- 2x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE