3D ANIMACE  Rozvoji herní kondice specifikou formou s míčem jsme se na stránkách www.trenink.com věnovali v cvičeních Rychlostní vytrvalost ve čtverci s míčem (2.část) nebo Kondiční písmeno W.
 
Herně-kondiční seriál cvičení nazvaný Kondiční trojúhelník s míčem je organizačně nenáročný. Druhý díl navazuje na první část a je zaměřeno na rozvoj herní kondice formou střídavého zatížení, kdy hráči vedou míč, přihrají ho a poté obíhají středovou metu a přebíhají na další pozici.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem herně kondičního cvičení je rozvoj krátkodobé vytrvalosti specifickou formou s míčem. Hráči během cvičení pravídelně střídají vedení míče, přihrávky na střední vzdálenost, oběhnutí středového kuželu a následně přijmutí míče od spoluhráče při dalším opakování cvičení.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- délka strany je trojúhelníku je 15 metrů
- cvičení je určeno pro čtyři hráče do pole
- tři hráči (B,C,D) stojí každý u jednoho vrcholu trojůhelniku
- hráč (A) má míč
- a stojí na jedné straně trojúhelníku
- mezi hráč (D) a (B) 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč (A) s míčem zahajuje cvičení
- krátce vede míč směrem k hráči (B)
- ve středu strany trojúhelníku přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče sprintuje ke středové metě
- středovou metu obíhá a poté sprintuje na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč přijme a krátce ho vede směrem na hráče (C) 
- ve středu strany trojúhelníku přihrává na hráče (C)
- okamžitě po odehrání míče sprintuje ke středové metě
- středovou metu obíhá a poté sprintuje na pozici hráče (c)
- cvičení se opakuje
- cvičení je limitováno:
(a) časovým limitem
(b) počtem opakování 
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost trojúhelníku
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (leh, sed, ...)
 
Pomůcky:
 
- 3x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE