Cvičení organizovaná proudovou metodů jsou mezi trenéry velmi oblíbená, za připomenutí stojí například seriál portálu www.trenink.com s názvem Proudové přihrávky s tandemem a naražením.
 
Všechna cvičení seriálu s názvem Spolupráce na kraji hřiště, tedy i první a druhý díl, minimalizují prostoje. Hráči jsou neustále v zatížení. Třetí díl je zaměřen na výměnu místa a pohyb středového hráče do křídelního prostoru. Hráči se soustředí na přihrávání, naražení, výběr místa od středového hráče a správné načasování přihrávek a náběhu.
 
Cvičení je určeno pro věkovou kategorii starších žáků, zvládnou ho vyspělé týmy mladších žáků. Při provádění musíme dbát na kvalitu technického provedení. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik spolupáce krajních a středových hráčů a jejich kombinaci. Zaměřujeme se na  jejich součinnost při nábězích a načasování na sebe navazujících přihrávek v křídelním prostoru. Cvičení akcentuje výběr místa od středového hráče při pohybu do křídla.
 
 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník                          
- obdélník má rozměry 20x36 metrů
- který je rozdělen na dvě poloviny (20x18 metrů)
- na polovině hrací plochy jsou tři metry od autové čáry postaveny zapichovací tyče
- hráči jsou rozestavenína třech pozicích:
(a) rozehrávající hráč (A) na základní čáře, 6 metrů od autové čáry
(b) středový hráč (B) devět metrů před rozehrávajcím, ve středu herního prostoru
(c) krajní hráč (C) na autové čáře, na úrovni středového hráče
- na pozici (A) jsou tři hráči
- na pozici (B) jsou dva hráči
- na pozici (C) je jeden hráč
- rozehrávající hráč na pozici (A) má míč 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A)
- hráč (A) míč přihrává na středového hráče (B)
- hráč (A) po odehrání míče se uvolňuje pohybem vpřed, do středu
- středový hráč (B) prvním dotykem míč posouvá na krajního hráče (C) 
- hráč (B) se po odehrání míče se uvolňuje do křídelního prostoru
- krajní hráč (C) prvním dotykem naráží do středu na hráče (A)
- hráč (A) dává přihrávku na rozběhnutého hráče (B), který je v křídelním prostoru
- hráč (B) dává přihrávku na rozehrávajícího hráče (A) na druhé straně
- po odehrání míče se přesouvá do druhého zástupu
- hráč (A) se posouvá na pozici hráče (C)
- hráč (C) se posouvá na pozici hráče (B)
- cvičení se opakuje z druhé strany
  
Varianty:
 
- cvičení se provádí i na opačné straně (levá/pravá) 
- cvičení je možno provádět se dvěma míči najednou
- je možné upravit velikost herního prostoru
- před přihrávkou na hráče z druhého zástupu hráč krátce vede míč
- s přibývajícím počtem opakování po hráčích požadujeme větší rychlost provádění
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky)
- 1x míč
- 2x zapichovací tyče
- případně rozlišovací trika
 
TIP REDAKCE