"Správně načasovaný náběh, spolu se správným výběrem místa často trenéři považují za samozřejmost. Není tomu tak, nácvik výběrtu místa musí být součástí tréninkového procesu," říká autor dnešního cvičení,které navazuje na první díl.
 
Druhá část cvičení Jednoduchý přízemní centr je primárně zaměřena na výběr místa hráčů, kteří zakončují akci v pokutovém území. Druhá část navíc klade důraz na pohyb hrotového útočníka po úrovni ofsajdového postavení.
 
Cvičení je vhodné pro mládežnické věkové kategorie od mladších žáků.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik přízemní přihrávky (centru) z křídelního prostoru, kam míč přihrává hráč z hloubky pole na útočníka, který do tohoto prostoru sbíhá. Cvičení klade důraz, vedle adresného a technicky správně provedeného centru, na správně načasovaný náběh dvojice útočících hráčů do pokutového území.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- v ose hřiště, před  5 metrů před pokutovým územím je postaven kužel
- další dsva kužele jsou jsou 12 metrů od pokutového území
- v prostoru mezi malým a velkým územím
- cvičení je určeno pro
(a) 1-2 brankáře
(b) 6-12 hráčů do pole
- u každé z met stojí jeden hráč
- krajní hráči mají k dispozici míče 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje jeden z krajních hráčů
- přihrává míč na hrotového útočníka
- hrotový útočník míč prvním dotykem vrací na rozehrávajícího
- okammžitě po odehrání míče se útočník rozbíhá po úrovni ofsajdového postavení 
- rozehrávající hráč dává kolmou přihrávku na útočníka
- okamžitě po odehrání finální přihrávky je v pohybu vpřed 
- v tento okamžik do pokutového území nabíhá druhý krajní hráč
- který nabíhá na první tyč
- hrotový útočník přízemním centrem hledá nabíhající hráče
- po skončení akce sehráči vrací na původní pozice
- pokračuje další trojice hráčů  
 
Varianty:
 
- lze libovolně upravit výchozí postavení trojice hráčů 
- centrující (přihrávající) hráči nemusí hrát míč prvním dotykem
- cvičení je možné doplnit o aktivně/pasivně bránící hráče
- trenér určuje, který z krajních hráčů zahajuje akci
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 6x míč
- 3x mety (kloboučky, kuželky)
 
 TIP REDAKCE