Kombinacím na malém prostoru, probíhajícím pomocí několika krátkých přihrávek, které jsou určeny pro šest hráčů, jsme se věnovali v cvičeních Přenesení hry mezi trojúhelníky nebo Dvě narážečky po příčné přihrávce.

Cvičení s názvem Rotace v šesti hráčích je určeno pro rozcvičení nebo pro hlavní část u přípravek a mladších žáků, mimo jiné je cvičení vhodné pro nácvik načasování přihrávek a správného pohybu bez míče


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je naučit hráče kombinovat, pomocí krátkých přízemních přihrávek, na malém prostoru, za neustálé rotace všech šesti hráčů, kteří jsou všichni zapojeni do kombinace. Po hráčích požadujeme správný výběr místa a správné načasování náběhu i přihrávek. 

 

Rotace hráčů při přihrávkách

 

Organizace průpravného hráče:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 12x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 6 hráčů (A-F) do pole:
(a) v levém dolním rohu stojí hráč (A)
(b) v pravém dolním rohu stojí hráč (B) s míčem
(c) u prostřed herního prostoru jsou dva středoví hráči (C) a (D)
(d) v levém horním rohu stojí hráč (E)
(e) v pravém horním rohu stojí hráč (F) 
- cvičení rozehrává hráč (B)

 


Popis průpravného cvičení:

- rozehrávající hráč (B) přihrává na středového hráče (C)
- okamžitě po přihrávce vyráží hráč (B) vpřed
- hráč (C) prvním dotekem posouvá míč na hráče (A)
- po odehrání míče přebíhá hráč (C) na pozici hráče (A)
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na druhého středového hráče (D)
- hráč (A) po přihrávce vyráží do hloubky herního prostoru
- hráč (D) míč sklepává na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (D) po přihrávce přebíhá na pozici rozehrávajícího hráče (B) 
- hráč (B) dává příčnou přihrávku na hráče (E)
- hráči (A) a (B) jsou v pozici středových hráčů
- cvičení opakuje z druhé strany hráč (E)

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianty:

- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení může zahajovat hráč (A), z levé pozice
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- všech pět variant cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Varianta 1:

 

Varianta 2:

 

Varianta 3:

 

Varianta 4:

 

Pomůcky: 

- 4x kužely
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE