Kombinaci, výběru místa a pohybu hráče po odehrání míče jsme se věnovali v cvičeních Vyveď míč a zapoj do kombinace spoluhráče nebo Krátká a dlouhá přihrávka v obdélníku, ve kterém bylo cílem naučit hráče měnit rytmus hry při přízemní, často jednodotekové kombinaci.

Cvičení s názvem Mini kombinace pro dva a tři hráče je určeno pro větší počet hráčů, je vhodné i pro celý tým. Pro věkové kategorie dorostenců a starších žáků je cvičení vhodné pro rozcvičení, mladší žáci a vyspělé týmy přípravek cvičení zařadí jako hlavní obsah tréninku.  

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik jednodotekové kombinace mezi dvojicí nebo trojicí hráčů na malém prostoru, s následným přenesením těžiště hry. Během cvičení je důležité dobře načasovat náběh hráčů, kteří přijímají míč, přesnost přihrávek na delší vzdálenost a schopnost hráčů kombinovat na malém prostoru pomocí jednoho doteku.   

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 20x12 metrů
- v levém horním a pravém dolním rohu jsou na každé straně kužely 
- kužely jsou postaveny tři metry na každé straně od rohu herního prostoru
- v levém dolním a pravém horním rohu jsou kužely postaveny obdobně
- navíc je další kužel přímo v rohu herního prostoru
- cvičení je určeno pro 11 hráčů do pole (A-K)
- u levého kuželu na horní straně stojí hráči (A) a (K)
- další hráči stojí po jednom, vždy u každého kuželu na obvodu hrací plochy
- hráč (A) má u nohy míč 

 


Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (J) pohybem proti hráči (D)
- hráč (A) přihrává na rozběhnutého hráče (J)
- po přihrávce jede na jeho pozici
- hráč (J) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (D)
- po odehrání míče jde za ním na pozici hráče (D)
- hráč (D) prvním dotekem sklepává míč na hráče (C) a vyráží na jeho pozici
- v tento okamžik se rozbíhá hráč (B) směrem na hráče (F)
- hráč (C) přihrává na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (C) jde p o přihrávce na pozici hráče (B)
- rozběhnutý hráč (B) dává přízemní přihrávku na hráče (F)
- ve stejný okamžik se rozbíhá hráč (E) směrem na hráče (I)
- hráč (B) po odehrání míče obíhá metu hráče (E) a jde na pozici hráče (F)
- hráč (F) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (E)
- po naražení se hráč (F) přesouvá na pozici hráče (E)
- hráč (E) dává dlouhou přihrávku na hráče (I) a vysprintuje za míčem na jeho pozici
- hráč (I) na jeden dotek míč sklepává na hráče (H)
- poté jde za míčem na jeho pozici
- současně se rozbíhá hráč (G), směrem na hráče (A), respektive (K)
- rohový hráč (H) přihrává na rozběhnutého hráče (G)
- po přihrávce jde na jeho původní pozici
- hráč (G) přihrává na hráče (K)
- po odehrání míče obíhá původní pozici hráče (J) a řadí se mezi rozehrávající 
- další akci zahajuje hráč (K)
- cvičení se opakuje
 

Varianta 1

 

Tipy na související cvičení:


Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- tvar herního prostoru je možné:
(a) změnit na čtverec
(b) upravit poměr stran obdélníku
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- maximální počet hráčů pro cvičení je 16
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 1x míč
- 10x kužel
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE