Odpoutání se od soupeře, před přijmutím přihrávky od spoluhráče, jsme se věnovali v cvičeních Odpoutání se od soupeře při rozcvičení, kde jsme se inspirovali u bundesligového týmu FC Schalke 04 a nebo v cvičení Seběhnutí na přihrávku, které trenér Jupp Heynckes zařazuje do trénink FC Bayernu Mnichov.

Cvičení s názvem Odskoč si od soupeře do prostoru je organizováno v trojúhelníku, podobně jako cvičení Pohyb a výběr místa v trojúhelníku, a je zaměřeno na uvolňování hráčů do volného prostoru před narážečkou na malém prostoru. Během cvičení dbáme i na technicky správně provedený první dotek.  


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik přízemní, jednodotekové kombinace s důrazem na odpoutání se hráčů od svých protihráčů, pohyb hráče před přihrávkou do volného prostoru, naražení míče na jeden dotek na spoluhráče a následné zapojení se do kombinace v jiném herním prostoru. Po hráčích požadujeme kvalitní první dotek, předvídavost v herní situaci a schopnost vyrovnat s herní situací, která nemusí být ideální.

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je trojúhelník
- délka strany rovnostranného trojúhelníku je 14 metrů
- vrcholy trojúhelníku jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro:
(a) hráče na obvodu (A-D)
(b) nahrávače ve středu (X) a (Y)
- u dolního vrcholu stojí hráči (A) a (D)
- u levého vrcholu stojí hráč (B)
- u pravého vrcholu je hráč (C)
- uvnitř trojúhelníku stojí hráči (X) a (Y)
- hráč (A) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- po přihrávce vyráží hráč (A) na pozici hráče (B)
- v okamžiku přihrávky vybíhá hráč (X) mimo prostor trojúhelníku
- tak, aby mu hráč (B), mohl na krátkou vzdálenost přihrát
- po přihrávce se hráč (B) rozbíhá směrem k hráči (C)
- hráč (X) naráží míč na rozběhnutého hráče (B)
- po naražení se hráč (X) vrací do prostoru trojúhelníku
- hráč (B) dává dlouhou přihrávku na hráče (C)
- po přihrávce vyráží hráč (B) k rohu hráče (C)
- v okamžiku dlouhé přihrávky vybíhá hráč (Y) mimo prostor trojúhelníku
- aby mu hráč (C), mohl přihrát
- po přihrávce se hráč (C) rozbíhá směrem k rozehrávajícímu hráči (D)
- hráč (Y) naráží míč na rozběhnutého hráče (C)
- po narážečce se hráč (Y) vrací do prostoru trojúhelníku
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na rozehrávajícího hráče (D)
- po přízemní přihrávce vyráží hráč (C) na místo hráče (D)
- v okamžiku přihrávky vybíhá hráč (X) opět mimo prostor trojúhelníku
- aby mu hráč (D) mohl přihrát mimo prostor trojúhelníku
- po přihrávce se hráč (D) rozbíhá směrem k dalšímu vrcholu
- hráč (X) naráží míč na rozběhnutého hráče (D)
- po přihrávce se hráč (X) vrací do prostoru trojúhelníku
- cvičení se opakuje

 

Varianta 1

 


Tipy na související cvičení:

 

Varianta 2

 

Varianty:

- rohy herního prostoru mohou vyznačeny pomocí tyčí nebo tréninkových figurín
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- cvičení je určeno maximálně pro 8 hráčů do pole
- uvnitř trojúhelníku mohou být tři hráči

 

Varianta 3


Pomůcky:

- 3x kužel (meta, klobouček)
- případně je možné využit tréninkové figuríny
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 1x míč


TIP REDAKCE