Spolupráci při kombinaci v různých podobách jsme se na www.trenink.com věnovali několikrát, v poslední době stojí za připomenutí druhý díl cvičení Španělská kombinace v kosočtverci nebo Vyraž po kombinaci na jeden dotek, kde jsme se zaměřovali na nácvik spolupráce a kombinace dvojice hráčů na jeden dotek, s následným uvolněním jednoho z nich.

Cvičení Různé úhly při kombinaci na jeden dotek je určeno pro skupinový trénink, obvykle pro situace kdy tým je rozdělen na dvě části. Hráči v cvičení mění jak úhly pod kterými přihrávají a naráží míč, tak vzdálenost na kterou míč přihrávají, navíc kombinace probíhá na jeden dotek.   

Cíl průpravného cvičení:

Během kombinace na jeden dotek je cílem naučit hráče kombinovat prvním dotekem v situacích, kdy hráči přihrávají, naráží a přijímají míč pod různým úhlem. Postavení hráčů kteří míč přihrávají, naráží a kterému je míč přihráván se během cvičení mění a nikdy není stejné. V průběhu cvičení se mění i vzdálenost na kterou hráči přihrávají a míč naráží.    

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 15x25 metrů
- v pravém dolním rohu je dvojicí kuželů vytvořena výchozí pozice 
- zbývající tři rohy jsou vyznačeny pomocí trojice zapichovacích tyčí
- čtvrtá zapichovací tyč je ve středu horní strany herního prostoru
- v těžišti herního prostoru je umístěn středový trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 7 metrů
- vrcholy trojúhelníku jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- trojúhelník je orientován k pravé straně herního prostoru
- cvičení je určeno pro:
(a) 7 nahrávačů (A-G)
(b) 3 aktivně pracující hráči (X-Z)
- nahrávací jsou rozestavení po jednom u zapichovacích tyčí
- aktivně pracující hráči stojí v pravém dolním rohu
- všichni mají míč

 


Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (X)
- hráč (X) přihrává na hráče (G)
- hráč (X) po přihrávce vyráží vpřed do prostoru
- nahrávač (G) naráží míč na rozběhnutého hráče (X)
- aktivně pracující hráč (X) přihrává na hráče (A) stojícího v rohu
- hráč (X) po přihrávce vyráží opět vpřed do prostoru
- nahrávač (A) naráží míč na hráče (X)
- rozehrávající hráč (X) přihrává na hráče (B) ve středu horní strany
- hráč (X) po přihrávce vyráží před hráče (B)
- nahrávač (B) naráží míč na rozehrávače (X)
- hráč ve středu (X) přihrává na hráče (C) v levém horním rohu 
- hráč (X) po přihrávce vyráží k hráči (C)
- rohový nahrávač (C) naráží míč na rozehrávače (X)
- hráč ve středu (X) přihrává na hráče (E) na vrchním vrcholu trojúhelníku 
- hráč (X) po přihrávce vyráží proti hráči (E)
- nahrávač (E) naráží míč na hráče (X)
- hráč (X) naráží míč na rohového hráče (D)
- hráč (X) po přihrávce vyráží do rohového prostoru
- nahrávač (D) naráží míč na středového hráče (X)
- rozehrávající hráč (X) přihrává na hráče (F) u dolního vrcholu trojúhelníku
- hráč (X) po přihrávce vyráží vpřed
- nahrávač (F) naráží míč na rozběhnutého rozehrávače (X)
- hráč (X) přijme míč a vede ho směrem k rozehrávajícím hráčům
- ve cvičení pokračuje další hráč (Y)

 

 

 
Tipy na související cvičení:

 

 


Varianty:

- cvičení je možné provádět v opačném směru
- je možné upravit:
(a) velikost herního cvičení (zvětšit/zmenšit)
(b) umístění a velikost středového trojúhelníku
- narážející hráči hrají povinně na dva doteky
- maximální počet hráčů je 15
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 
Pomůcky:

- 7x zapichovací tyč
- 2x kužel
- 5x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE