Úvod tréninku je v každém tréninku spojen s rozcvičením a přípravou hráčů na hlavní část tréninku. Jako inspiraci jsme na www.trenink.com našim čtenářům nabídli cvičení Rozcvičení pomocí přihrávek a vedení míče nebo Dva trojúhelníky přihrávek za sebou, ve kterém kombinace probíhá na malém prostoru.

Cvičení Trojúhelníková spolupráce se slalomem je, podobně jako cvičení Načasování přihrávky a náběhu, určeno pro malé skupiny hráčů, tak aby všichni hráči byli během cvičení v permanenci. Zvládnou hráči mladších a starších žáků. 

 

Tipy na cvičení pro skupinu 4 hráčů:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je nácvik sledu několika po sobě následujících herních činností jako je vedení míče, přízemní přihrávka, naražení míče prvním dotekem, výběr místa před přijmutím míče a proběhnutí slalomu s míčem u nohy. Po hráčích požadujeme dynamické provedení cvičení s cílem připravit se na větší zátěž v tréninku.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník 
- rozměry obdélníku jsou 15x10 metrů
- dolní rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- uprostřed dolní strany prostoru je slalom z pěti zapichovacích tyčí
- uprostřed horní strany prostoru je rovnostranný trojúhelník 
- jedna strana malého trojúhelníku je rovnoběžná s horní delší stranou prostoru 
- strana malého trojúhelníku má délku 2 metry
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole (A-D):
(a) v pravém dolním rohu jsou hráči (A) a (D)
(b) v levém dolním rohu je hráče (C)
(c) u pravého horního vrcholu trojúhelníku je hráč (B)
- hráči (A) a (D) mají míče 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- krátce vede míč směrem na hráče (B)
- poté hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (B)
- po přihrávce je hráč stále v pohybu směrem k trojúhelníku
- hráč (B) míč přijme a vnější stranou a vyvádí mimo trojúhelník
- aby následně skrz horní stranu trojúhelníku přihrával na hráče (A)
- poté hráč (B) probíhá skrz další stranu trojúhelníku směrem k hráči (C)
- hráč (A) naráží míč okolo dolního vrcholu trojúhelníku na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (B) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a provádí ho skrz slalom v dolní části prostoru
- poté se zařazuje mezi rozehrávající hráče v pravé dolní části prostoru
- hráč (A) se posouvá na pozici hráče (B)
- hráč (B) přebíhá na pozici hráče (C)
- další akci zahajuje hráč (D)
 

Varianta 1

 

Tipy na souvisejici cvičení:

 

Varianta 2 

 

Varianta 3

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je určeno maximálně určeno pro 6 hráčů 
- je možné zvětšit velikost horního trojúhelníku 
- hráči mohou cvičení provádět "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  


Pomůcky:

- 5x kužel (meta, klobouček)
- 5x zapichovací tyč
- 2x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE