Věková kategorie přípravek je specifická tím, že ne všichni hráči začínají na stejné startovní čáře a jejich fotbalový růst má různou dynamiku. Přesto je u všech hráčů třeba se zaměřovat na základní hráčské dovednosti s maximálním důrazem na vedení a ovládání míče a schopnost hráčů přijmout míč, tak jako tomu bylo v cvičeních Vedení míče za roh ve čtveřici nebo Přihrávkový rohlík pro přípravky.

Všechny varianty cvičení Narážečka a ovládání míče pro přípravky u hráčů rozvíjí schopnost provést sled herních činností, kdy se v různých obměnách hráči dostanou k vedení míče, práci s míčem na malém prostoru, naražení se spoluhráčem a přijmutí míče po předchozí přihrávce. 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení určeného pro hráče přípravek je provést sled nejtypičtějších herních činností jako je přihrávání, naražení, vedení míče a přijmutí míče. Hráči pracují na malém prostoru, pod časovým tlakem. Všichni hráči jsou permanentní vytížení během celého cvičení.  

 


 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec 
- rozměry herního prostoru jsou 12x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- branka z kuželů o velikosti 2 metry je vyznačena:
(a) v levém dolním rohu herního prostoru
(b) v pravém horním rohu herního prostoru
- ve středu každé ze čtyř stran je zapichovací tyč
- cvičení je určeno pro:
(a) 4 hráče do pole (A-D)
(b) 2 neutrální hráče (M-N)
- hráči (A) a (B) stojí v pravém dolním rohu
- hráči (C) a (D) stojí v levém horním rohu
- nahrávač (M) stojí za brankou v pravém horním rohu
- nahrávač (N) stojí za brankou v levém dolním rohu
- všichni hráči do pole mají míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení současně zahajují hráči (A) a (C)
- cvičení probíhá paralelně z obou stran
- hráč (A) vede míč ke středové zapichovací tyči na pravé straně prostoru
- hráč (A) s míčem u nohy zevnitř herního prostoru obchází zapichovací tyč
- poté co hráč (A) dokončí oběhnutí tyče přihrává na nahrávače (M)
- po přihrávce hráč (A) pokračuje v pohybu vpřed
- neutrální hráč (M) naráží míč prvním dotekem na hráče (A)
- hráč (A) míč přijme a vede ho směrem k zapichovací tyči na horní straně
- hráč (A) s míčem u nohy zevnitř herního prostoru obchází zapichovací tyč
- poté se zařazuje za hráče (D)
- cvičení se opakuje

 

Varianta 1

 

Zaregistrujte se a přihlašte pro další grafické varianty cvičení!

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči míč vedou a přihrávají "slabší" nohou
- roli nahrávačů mohou plnit trenéři/asistenti
- po přihrávce hráči provádí obratnostní cvik (otočení, sed, kleknutí, ...)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Pomůcky:

- 4x zapichovací tyč
- 6x kužel (klobouček, meta)
- 4x míč
- případně rozlišovací trika  

 

TIP REDAKCE