Schopnost rychlého a efektivního vedení a ovládání míče, s častými změnami směru a schopností adekvátně reagovat na vzniklou herní situaci je současným největším nedostatkem našich hráčů v mládežnických, ale i dorosteneckých a dospělých kategorií, včetně profesionálních soutěží.  

Přinášíme přehled cvičení za podzim 2017 zaměřených na individuální techniku, práci s míčem, umění přijmout míč a prvním dotekem si ho připravit do správného prostoru. Tak aby mohl hráč pokračovat v herní akci a nebyl limitován špatným prvním dotekem nebo špatným zpracováním.   


Klamavý pohyb od obránce a kombinace

Cílem cvičení je nácvik uvolnění hráče od pomyslného obránce, pohyb hráče proti rozehrávajícímu a přijmutí míče s následným naražením a pohybem za míčem. Po hráčích požadujeme správný výběr místa, správné technické provedení a koncentrací při každém doteku s míčem. 

 


Vedení míče za roh ve čtveřici

Hráči v cvičení pracují na zlepšování svých schopností vedení a ovládání míče, s následnou přihrávkou a pohybem hráče po odehrání míče. Cílem cvičení je naučit a rozvíjet schopnost hráčů vést a ovládat míč na malém prostoru, měnit směr pohybu s míčem, naučit se přesně přihrát po předchozím vedení míče a reagovat okamžitým vyražením po předchozím odehrání míče. Po hráčích požadujeme komunikaci a orientaci v prostoru. 


Kombinační trojúhelník s vyvedením míče

Cílem cvičení je naučit hráče zahrát přihrávku na rozběhnutého spoluhráče, který se předtím zapojil do jednoduché přízemní kombinace trojice spoluhráčů. Poslední hráč zapojený do kombinace musí dobře načasovat svůj náběh, reagovat na předešlou kombinaci, přijmout míč, provést ho brankou a přihrát na dalšího spoluhráče. 

 

 

Vedení a ovládání míče po šachovnici

Cílem cvičení určeného pro přípravky a mladší žáky je rozvíjet u hráčů techniku ovládání míče a jeho vedení s častými změnami směru vedení, schopnost hráčů přesně přihrát po předchozím delším vedení míče a následné vyražení po přihrávce. Hráči také musí umět přijmout míč a vyrazit vpřed s míčem. 

 


Tip na související články