Taktickému nácviku postupného útoku a zakončení středovým hráčem jsme se věnovali v cvičeních Zakončení postupného útoku podhrotovým hráčem nebo Zakončení po tandemu středního záložníka, ve kterém je útočná kombinace zakončena tandemovým náběhem středního nebo defenzivního záložníka z hloubky hrací plochy.

Cvičení Postupná kombinace středem se zakončením je inspirováno tréninkovým cvičením reprezentačního týmu Uruguaye, podobně jako cvičení Předzápasové rozcvičení s míčem bylo inspirováno tréninkem Argentiny. Cílem je naučit hráče uvolnit se před zapojením do kombinace a zakončit akci podhrotovým hráčem.

Cvičení je určeno pro skupinový trénink, ideálně pro záložníky a útočníky. Organizace probíhá formou proudového cvičení, kdy si hráči postupně mění výchoz pozice. 

 

Cíl taktického cvičení:

Cílem taktického cvičení je nácvik postupného útoku středem hrací plochy na útočné polovině. Do postupné kombinace jsou zapojení čtyři ofenzivní hráči a cílem je přízemní kombinaci připravit prostor pro zakončení podhrotovým, kterému míč připravuje sklepnutím hrotový útočník. Po hráčích v průběhu kombinace požadujeme odpoutání se od bránících hráčů.   

 

 

Organizace taktického cvičení:

- herním prostorem je polovina hrací plochy
- herní prostor je zúžen na prostor prodlouženého pokutového území
- roh a boční strany herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na koncových čarách jsou postaveny velké branky (přenosné) 
- ve středu hrací plochy je pomocí met vyznačen čtverec 
- středový čtverec má rozměry 18x18 metrů
- na obou stranách herního prostoru jsou vyznačeny vrcholy pokutového území
- cvičení je určeno pro:
(a) 2 brankáře 
(b) 10 hráčů do pole
- brankáři (G) chytají v brankách
- v pravém dolním rohu herního prostoru jsou hráči (A) a (B)
- před hráčem (A), ve vzdálenosti 16 metrů, stojí hráč (C)
- v levém horním rohu herního prostoru jsou hráči (D) a (E)
- před hráčem (A), ve vzdálenosti 16 metrů, stojí hráč (F)
- v rozích středového čtverce stojí čtyři hráči (K-N)
- hráči (A), (B), (D) a (E) mají u sebe dostatek míčů

 

 

Popis taktického cvičení:

- cvičení zahajuje klamavým pohybem podhrotový hráč (K) pohybem od a k hráči (A)
- hráč (A) dává přízemní přihrávku na hráče (K)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (C)
- hráč (C) udělá klamavý pohyb od a k hráči (K)
- hráč (K) prvním dotekem nahrává na hráče (C)
- po naražení míče je hráč (K) v pohybu směrem k brance
- hrotový útočník (L) dělá klamavý pohyb směrem k brance a poté proti hráči (C)
- hráč (C) dává průnikovou přihrávku na hrotového útočníka (L)
- hráč (C) po přihrávce přebíhá na pozici hráče (K)
- hrotový útočník (L) míč sklepává na podhrotového hráče (K)
- podhrotový hráč (K) míč přijme a navádí ho směrem k brance do pokutového území
- akci zakončuje z prostoru pokutového území
- po skončení akce hráč (K) jde na pozici hráče (L)
- hrotový útočník (L) po sklepnutí přebíhá za hráče (D) a (E)
- další akce se zahajuje z druhé strany 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné do větší hloubky posunout výchozí pozice hráčů
- cvičení je možné zahájit výkopem/výhozem brankáře
- první přihrávka od rozehrávajícího hráče jde vzduchem
- zakončující hráč střílí ze střední vzdálenosti prvním nebo druhým dotekem
- maximální počet hráčů do pole v cvičení je 14
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

 

Pomůcky:

- 2x branka
- 8x kužel
- 4x meta (klobouček)
- 10x míč
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE