Image Ke zjišťování úrovně obratnostních schopností používáme metody opakování stanoveného úkolu, celkovou zásobu osvojených dovedností a hodnotíme přesnost, respektive kvalitu jeho provedení. Dále pak úrovni projevu v rámci specializovaných sportovních dovedností, včetně doby potřebné k jejich osvojení a jejich přizpůsobivost.

Rovnováhové schopnosti testujeme buď laboratorně nebo pomocí motorických testů, kde hodnotíme především čas výdrže nebo trvání výkonu. Dnes navazuje na dříve publikovanou první část.

Rytmickou schopnost diagnostikujeme pomocí odpovědí na verbální, vizuální či taktilní podněty. Například rychlost a přesnost provádění neznámého pohybu.

Orientační schopnost nejčastěji hodnotíme pomocí přesnosti orientace hráčev v herní prostoru s vyloučením zrakové kontroly. Celkové testování obratnostní schopnosti provádíme hodnocením úrovně provedení složitějších pohybových úkolů.

Při tvorbě těchto testů nebo testových baterií je kladen důraz na některou z následujících oblastí:

1) složitost pohybu kterou ještě hráč zvládne
2) přesnost provedení pohybu (například hod na cíl)
3) rychlost splnění pohybového úkolu
4) učenlivost - počet pokusů nebo čas potřebný k ovládnutí nového úkolu
5) uchování - zda je hráč schopen provést naučený pohyb znovu, přizpůsobit se pohybové činnosti

Výběr motorických testů:

Testy obratnosti

Běh po osmičce s podbíháním laťky

Cíl testu: Test měří koordinaci celého těla.
Popis testu: Hráč obíhá dva stojany po dráze osmičky, mezi 3m vzdálenými stojany je laťka v přibližné výši pasu hráče, obíhají se celkem 4 okruhy, test opakujem třikrážností je i použití šňůry ve vzdálenosti 4 metrů. Měříme nejlepší čas testu v sekundách.

Opakované skoky vlevo a vpravo

Cíl testu: Test koordinace celého těla, společně s explozivní silovou schopností.
Popis testu: hráč provádí opakované skoky přes hranol (tyč) široký 4cm a vysoký 2cm, test provádíme 15 vteřin, hráč test opakuje dvakrát. Zaznamenáváme počet skoku přes lať, vybíráme ten větší.

Pohyb do stran úkroky

Cíl testu: Test koordinace celého těla.
Popis testu: Testovaný hráč se pohybuje úkroky stranou mezi dvěma čárami 3m vzdálenými, začíná se uprostřed mezi čarami, trvání zkoušky je 20 vteřin. Možno je tento test provádět i mezi čárami vzdálenými 4m - celkem 6x přejít celou vzdálenost, test opakujeme 3x. Počítáme protnutí tělem středové čáry (nejrychlejší čas potřebný k překonání 6 rovinek).

Skok daleký vzad

Cíl testu: Test koordinace celého těla, společně s explozivní silovou schopností.
Popis testu: hráč provádí dva skoky směrem vzad. Měříme od čáry ke špičce boty. Zapisujeme lepší ze dvou skoků v cm.

Vyhazování a chytání míčku vleže

Cíl testu: Test koordinace horních končetin (vhodné pro brankáře)
Popis testu: hráč vleže vyhazuje a chytá tenisový míček preferovanou rukou. Míček musí být vyhozen nejméně do výšky postavy TO, provádíme 24 pokusů, špatný pokus je když míček není chycen nebo není vyhozen do dostatečné výšky. Zaznamenáváme počet správně provedených pokusů.

{moscomment}