Určujícími kritériemi pro rozlišení formy tréninkové jednotky je počet hráčů zapojených do tréninku, cíle které v tréninkové jednotce sledujeme a které chceme dosáhnout, vztahy a rozsah spolupráce mezi realizačním týmem a hráči. Současně je třeba zohledňovat formu spolupráce mezi hráči navzájem.

To jakou formu a jak často ji v tréninku využívat je závislé na věkové kategorii, výkonnostní úrovni a podmínkách ve kterých trénink probíhá. Zohledňovat je třeba především roční období, počasi, místo a stav povrchu kde trénink probíhá, množství a typy tréninkových pomůcek a především pak množství členů realizačního týmu, kteří jsou k dispozici během tréninku.

 

Tipy na související cvičení:

 

Se zohledněním předchozích kritérií rozdělujeme sociálně-interakční formy tréninkové jednotky na:

  • hromadnou formu,
  • skupinovou formu,
  • individuální formu

 

 

Hromadná forma

Hromadná forma je charakteristická tím, že všichni hráči v týmu provědějí stejnou činnnost. Ve fotbalových oddílech a nejen na těch nejnižších výkonnostních úrovních v tréninkovém procesu převládá hromadná forma. 

V některých případech je tuto formu vhodné zvolit, někdy se nelze bez ní obejít, ale pokud to je jen trochu možné, tak by v tréninkovém procesu neměla převládat, protože trenér nemůže postihnout rozdílnost požadavků jednotlivých postů nebo individuálních předností, respektive nedostatků jednotlivých hráčů.

 

Tipy na cvičení a hry pro hromadnou formou:

 

Skupinová forma

Ve skupinové formě tréninkové jendotky jsou hráči rozdělení do více skupin, které mohou být, ale nemusí být stejně početné. Typické rozdělení je na hráče, teří absolovovali utkání a kterí naopak ne nebo  na hráče zdravé a po zranění, podle postů (brankáři, obránci, záložníci, útočníci).

Dělení do skupin není samozřejmě stálé a mění se podle cílů jednotlivých částí nebo celých tréninkových jednotek. Pomocí účelného užití této formy je možné zvýšit efektivitu tréninkového procesu.

Protože se však můžeme setkat s rozdílnou herní způsobilostí hráčů, převažující by měla být raději forma skupinová. Tato forma, kdy hráči mužstva jsou rozdělení do několika skupin a každá vykonává různou činnost, respektuje požadavek diferenciace, přestože je organizačně podstatně náročnější a obvykle je potřeba větší pokrytí od realizačního týmu.
 

Tipy na cvičení pro skupinovou formu:

 

Individuální forma

Při realizaci individuální formy určuje trenér úkoly jednotlivým hráčům, jak v rámci společné tréninkové jednotky, tak mimo tréninkovou jednotku v rámci individuálního tréninku. Individuální forma je vhodná k odstranění individuálních nedostatků, řešení specifických úkolů z hlediska role a postu v mužstvu nebo při konkrétní herní, respektive standardní situaci.

Individuální formu tréninku je vhodné zařadit u hráčů po zranění, kteří se po rehabilitaci, případně v jejím průběhu vracejí postupně do tréninkového procesu nebo u hráčů kteří přišli do mužstva v průběhu rozehrané soutěže.

 

Tipy na cvičení pro individuální formu:

 

TIP REDAKCE