Neustále kolem sebe slýcháváme, že naši hráči zaostávají, ve všech věkových kategoriích, za fotbalovými velmocemi především v řešení útočné situace jeden na jednoho.

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na možná řešení těchto situací ve třech základních postaveních tak, jak je můžeme pozorovat při samotném utkání – soupeř v bočném postavení, soupeř v čelném postavení, postavení zády k soupeři.

Článek pro portál trenink.com zpracoval Štěpán Havránek, který problematiku konzultoval s PaeDr. Jaromírem Votíkem, autorem knih "Trenér fotbalu UEFA B licence" nebo dalších Trenér fotbalu UEFA C licence a Fotbalová cvičení a hry na které již dříve vyšly recenze.

O tom jakou organizaci cvičení volit při nácviku fotbalových kliček, včetně intenzity bránění, jsme se podrobně rozepsali v článku 


Soupeř v bočném postavení

 (a) změna rychlosti

Používá se při atakování pohybujícího se hráče z boku. Nejčastěji se jedná o kombinaci: zrychlení – zpomalení – zrychlení. Měněním rychlosti pohybu se bránicí hráč dostává do nevýhody, zejména pokusná těžkosti se zastavením a opětovným rychlým vyražením. Hráč vedoucí míč se tak může odpoutat od soupeře.

(b) změna směru

Hráč s míčem předstírá vedení míče stejným směrem, ale ve vhodném okamžiku změnou způsobu vedení a tím i směru se odpoutává od soupeře. Ve hře se často využívá kombinací obou uvedených způsobů k uvolnění od soupeře.

(c) zašlápnutím míče

Provádí se vzdálenější nohou od soupeře a to tak , že hráč s míčem v plné rychlosti podrážkou švihové nohy zašlápne míč a energeticky se zastaví. Soupeř z pravidla toto neočekává a setrvačností provede několik kroků v původním směru. V případě, že soupeř zareagoval včas a stačil zabrzdit svůj pohyb jako hráč s míčem, pokračuje tento souboj znovu rychlým vyražením a vedením míče vpřed. Pokud soupeř zareaguje pozdě, hráč s míčem tento okamžik okamžitě využívá k vyražení do nového směru.

(d) zaseknutí míče

Používá se při řešení situace jako v předcházejícím případě, jen způsob provedení je jiný. hráč vedoucí míč vzdálenější nohou od soupeře se náhle otočí o 180° směrem od soupeře, zastaví míč vnitřní nebo vnější stranou nohy a po přeběhnutí protihráče pokračuje vedením míče v opačném nebo jiném směru. Princip zaseknutí míče je v různých modifikacích využíván například při kličce s dvojím zaseknutím míče za stojnou nohou nebo kličce zaseknutím míče vnitřní stranou vnější nohy za stojnou nohy nohu dovnitř hřiště apod.

Při všech uvedených způsobech, je-li hráč v těsném kontaktu se soupeřem, nesmí zapomenout na hru tělem a na odpovídající krytí míče!

 

Tipy na cvičení na nácvik soubojů 1:1 v bočném postavení:

 


Soupeř v čelném postavení

 

 (a) krátká klička

Používá se při obcházení soupeře na malém prostoru je-li v klidovém postavení nebo v pomalém pohybu či protipohybu a jsou-li v blízkosti hráče další protihráči. Z hlediska techniky jde o vedení míče těsně kolem soupeře, kdy hráč s míčem např. naznačí trupem pohyb na jednu stranu a vedením míče s rychlým vyražením na druhou stranu soupeře obchází. Je spojena s neočekávanými a klamavými pohyby, které soupeře vyprovokují k určitému pohybu, který obcházející hráč využívá k obejití.

(b) dlouhá klička

Převážně se uplatňuje při taktickém ustupování soupeře v případě, je-li za ním větší prostor. Technicky se jedná o stejný princip obejití jako u krátké kličky, ale hráč vede míč po větším oblouku. využívá se opět nečekaných i klamných pohybů, změn rychlosti pohybu a především zrychlení při vyvedení míče se současným krytím míče.

(c) obhození

Obhození je vhodné použít v případě dostatečného prostoru za soupeřem, bránicí hráč pomalu ustupuje, stojí nebo se pokouší atakovat skluzem či mu dělají problémy obraty. Hráč vedoucí míč musí mít odpovídající rychlost, aby 1 – 2m před soupeřem usměrnil míč po jeho jedné straně, rychle ho oběhl po druhé a získal míč pod kontrolu. Vhodné využít klamaných pohybů zvyšuje efektivitu obhození.

(d) prohození (slangově „jesle“ – „housle“)

Útočící hráč posílá po předchozích nečekaných a klamných pohybech míč obránci mezi nohama a obíhá ho zprava či zleva a rychle přebírá míč pod kontrolu.

(e) stahovačka

Provádí se na malém prostoru, často při větší koncentraci hráčů. Hráč vedoucí míč je čelně atakován soupeřem, asi 2 m před ním naznačí přihrávku do strany, nohu však vede nad míč a při zpětném pohybu podrážkou stahuje míč vzad s následným obratem o 90° až 180° do nového směru pohybu. Na tento pohyb plynule navazuje rychlé vyražení ve zvoleném směru kolem soupeře. Způsob obejití je náročný na rychlou a přesnou koordinaci pohybů.

 

Tipy na cvičení na nácvik soubojů 1:1 v čelním postavení:

 


V postavení zády k soupeři

 Obrat s odcloněním

Provádí se v případech, kdy je bránicí hráč v držení míče čelem k vlastní brance atakován zezadu útočníkem soupeře nebo naopak útočící hráč s míčem je zády k těsně bránícímu obránci soupeře.

Hráč s míčem pod kontrolou provede 1 – 2 klamavé výpady trupem nebo překročení míče s následným rychlým obratem na opačnou stranu a vyvedením míče kolem bránícího hráče a jeho současném odclonění.

Poznámka autorů:

Toto rozdělení jednotlivých způsobů obcházení soupeře je jen základní. Systematika a terminologie současného fotbalu pouze částečně vystihuje dnešní způsoby obcházení soupeře, které můžeme vidět na vrcholové úrovni (několika násobné překročení/přešlápnutí míče + mnoho dalších klamných pohybů).

Současný fotbal je velmi variabilní a výše uvedená systematika je určena především pro potřeby teoretické výuky trenérů a upozornění na které všechny aspekty řešení soubojů jeden na jednoho by se měli zaměřit v tréninku.

 

TIP REDAKCE