Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2_gen_naznaceni_zasekavacka AKTUALIZOVÁNO  Editor trenérského fotbalového portálu trenink.com a trenér Jiří Formánek dnešním aktualizovaným článkem navazuje na svou průpravnou hru 6:6 na průnikové zóny v třetině hrací plochy. Obě dvě hry zaujmou hráče především dynamičností vývoje a to jak stavu, tak řešení herních situací.

Hra, která je pojmenována 7:7 na průnikové zóny v kříži, je tentokrát určena pro čtrnáct hráčů, cílem je naučit hráče pracovat s přijatelným rizikem, naučit se správně rozhodovat v těžkých herních situacích, rychle reagovat na vývoj hry a měnit její těžiště. Požadována je i schopnost rychle pracovat s míčem a pokoušet se nekazit jednoduché přihrávky.

Hru, kterou je možno praktikovat u mládežnický týmů od přípravky až po dorosteneckou kategorii jsem obvykle zařazoval do hlavní části tréninkové jednotky, výjimečně na závěr průpravné části.

Cíl průpravné hry: 

Cílem průpravné hry je naučit hráče nebát se pracovat s přiměřeným rizikem a zahrát průnikovou přihrávku v předem určených presinkových prostorech, uvědomit si však riziko této přihrávky, protože případná ztráta míče staví celý tým bez míče do velmi nevýhodné situace. V prostoru průnikových prostorů hráči vytváří presinkové zóny, od hráčů je vyžadována schopnost udržet míč, pod tlakem soupeře, pod svou kontrolou a nedělat zbytečně nevynucené chyby, které znamenají ztrátu míče. Při naražení míče je preferována "narážečka na třetího".
 

formanek_7_7_2_prunikove_zony_kriz_2_2013

 

Popis průpravné hry:

- herním prostorem je čtverec
- rozměry hrací plochy jsou 40x40 metrů
- hrací plocha je rozdělena na čtvrtiny
- ve středu velkého čtverce je umístěna tyč (kužel)
- průnikovými zónami rozumíme ramena kříže vycházejícího z těžiště čtverce
- hra je určena pro dvanáct (14) hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva týmy 7:7
- hráči se mohou libovolně pohybovat po celé hrací ploše
- hráči mají počet doteků omezený na (2,3,4)
- snahou hráčů s míčem je:
(a) udržet ho pod svou kontrolou
(b) vyvarovat se nevynucených chyb a ztrát míče
(c) dávat co nejvíce přihrávek přes čtyři průnikové zóny
- přihrávka (1) přijmutá vlastním hráčem přes zónu se počítá za 1 bod
- následující přihrávka (2) která bude za další bod:
(a) musí už jít na jiného hráče
(b) může však jít do stejného čtverce
- pokud jde přihrávka na stejného hráče, tak se bod nepočítá
- ale tým pokračuje v držení míče
- přihrávka (2) přes dvě průnikové zóny se počítá za 2 body
- snahou hráčů bez míče je:
(a) vytvářet presinkové zóny v prostoru průnikových zón
(b) vytvářet tlak na hráče s míčem (jednotlivec, dvojice)
(c) pokoušet se konstruktivně odebrat míč
(d) přejít do vlastní kombinace
- při zisku míče bránícím týmem se role hráčů vymění

Varianty:

- podle počtu hráčů lze upravit velikost hrací plochy:
(a) 50x50 metrů (kondičně náročnější)
(b) 35x35 metrů (náročnější na rychlost provedení)
- průniková přihrávka přes 2 zóny může být hodnocena více (3,5) bodů
- hráči mohou mít povinný počet doteků na 2
- přihrávky musí chodit vždy "na třetího"
- přihrávky mohou být pouze po výši kolen (přízemní)
- pravidla a omezení pro průpravné hry


Poznámka:

V tomto cvičení se obvykle velice rychle mění stav hry, je proto třeba pečlivě sledovat vývoj a okamžitě rozhodovat při případných nejasnostech, tak aby nebyla narušena plynulost hry.

Pomůcky:

- 8x mety (kuželky, kloboučky)
- 1x zapichovací tyč (panák, velký kužel
- 14x rozlišovací triko (2 barvy 7:7)
- 10x míč

 

TIP REDAKCE