INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  Cvičení s názvem Brančičky je stejně jako ostatní díly seriálu od trenéra Jiřího Formánka, který již publikoval první, druhý a třetí část. Cílem toto cvičení je naučit hráče přesně přihrávat po předcházejícím obhození.
 
Dovoluji si připomenout, že na stránkách www.trenink.com vyšlo několik cvičení pro individuální trénink, pro dvoji hráčů byly určeny cvičení Přihrávky cik-cak ve dvojici nebo Dynamické přihrávky ve dvojici.
 
Individuální průpravné cvičení je určeno pro přípravky a mladší žáky. Cvičení je možné ho zařadit i do běžné tréninkové jednotky, primárně je určeno pro individuální trénink dvojice hráčů.   
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem individuálního průpravného cvičení je naučit hráč přijmout míč po dlouhé přízemní přihrávce, prvním dotykem provést obhození a následně opět prvním dotykem přesně přihrát na delší vzdálenost.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- prostorem cvičení je pomyslný obdélník o velikosti 5x12 metrů 
- cvičení není potřeba provádět na fotbalovém hřišti, ale je možné využit například rovnou zahradu
- na kratších koncových stranách jsou postaveny branky
- branky jsou vytvořeny ze zapichovacích tyčí
- velikost branky je 1,5 metru
- cvičení je určeno pro dva hráče
- hráči se pohybují za základní čárou
- jeden z hráčů má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- příhrává na vzdálenost celého herního prostoru na spoluhráče
- druhý hráč nechá míč druhou protilehlou brankou
- poté prvním dotykem si posune míč tak
- aby mohl oběhnout jednu z krajních tyčí
- po oběhnutí tyče dává dlouhou, přízemní přihrávku do protilehlé branky
- po odehrání míče se zpět vrací za svoji branku
- cvičení se na druhé straně opakuje
- hráči si počítají úspěšné přihrávky do branek  
 
Varianty:
 
- návrat za branku po odehrání míče probíhá během pozadu
- dle věkové kategorie je možné upravit velikost prostoru pro cvičení  
- je možné upravit velikost branek
- hráči přihrávají pouze "slabší" nohou
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 4x kužely (kloboučky)
- 4x zapicovací tyče
 
TIP REDAKCE