3D ANIMACE  Cvičení s názvem Koordinace ve trojici s míčem je možné použít buď pro individuální trénink trojice hráčů nebo pro rozcvičení v tréninkové jednotce, kdy hráče máme rozdělené ve trojicích. Podobně jako v cvičeních Přihrávky trojice ve čtverci nebo Přihrávky ve trojici.
 
Cílem cvičení je rozvoj běžecké koordinace a schopnost provádět časté změny směru běhu, které jsou prostřídány přihrávkami, respektive naražením míče se spoluhráčem. 
 
Cíl individuálního cvičení:
 
Clem individuálního cvičení je rozvoj schopnosti přesně přihrát a narazit míč, po předchozím koordinačně náročnějším pohybu bez míče, doplněnou o významnou změnu směru běhu. V průběhu cvičení dbáme na správné technické provedení přihrávek a vyražení hráče po odehrání míče.
 
 
Organizace individuálního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 6x20 metrů
- ve středu kratších stran jsou postaveny mety
- na delších stranách jsou čtyři zapichovací tyče
- které na každé straně tvoři slalom
- cvičení je určeno pro trojici hráčů:
(a) ve středu kratší strany stojí hráči (A) a (C)
(b) uprostřed herního prostoru je hráč (B)
- hráči (A) a (C) mají oba dva míč
 
 
 
Popis individuálního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (B) pohybem proti hráči (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem vrací míč zpět na hráče (A)
- okamžitě po odehrání míče obíhá jednu z tyčí na delší straně
- po oběhnutí tyče se vrací dovnitř herního prostoru
- a hráč (B) běží proti hráči (C)
- hráč (C) přihrává na hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem vrací míč zpět na hráče (C)
- po naražení míče obíhá jednu z tyčí na delší straně
- cvičení se opakuje
- cvičení je omezeno na časový limit (30,45, 60) vteřin  
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- středový hráč míč naráží různým způsobem (nártem, vnějším nártem, ...)
- délka cvičení je omezena počtem naražení 
- cvičení hráči provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 2x míč
- 2x mety
- 8x zapichovací tyče (velké kužely)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Přihrávky FC Barcelona ve čtverci