3D ANIMACE  V posledních týdnech jsme publikovali několik cvičení, které jsou vhodná pro rozcvičení a úvodní část tréninku. Za připomenutí stojí například cvičení Přihrávky ve trojici nebo Přihrávka na třetího v kruhu, které možné využít jako předzápasové rozcvičení.
 
První část seriálu Přihrávky trojice ve čtverci se zaměřuje na správné načasování přihrávek, výběr místa po odehrání míče a naražení míče na rozběhnutého spoluhráče. Cvičení je určeno pro mládežnické kategorie od mladších žáků.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik a rozvoj základních individuálních herních dovedností jako je přihrávání, naražení míče, načasování přihrávky, pohyb hráče bez míče a správný výběr místa. V průběhu cvičení dbáme na správné technické provedení přihrávek a hru na jeden dotek.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce je 12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro tři hráče (A,B,C)
- hráči jsou rozestavení na diagonále herního prostoru:
(a) hráči (A) a (C) v rozích herního prostoru
(b) hráč (B) ve středu herního prostoru
- hráč A má k dispozici míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) přihrává na středového hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče sprintuje k volnému rohu
- středový hráč (B) prvním dotykem naráží míč do volného rohu
- po odehrání míče středový hráč (B) přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (C)
- po odehrání míče se hráč (A) přesouvá do těžiště herního prostoru
- cvičení se opakuje z druhé strany od hráče (C) 
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět protisměrně
- je možné upravit velikost herního prostoru (čtverce)
- po odehrání míče hráči provádí obratnostní cvik
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- po odehrání míče po straně herního prostoru hráč provádí obratnostní cvik
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kužely, kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE