Cvičení pro tři hráče, které je možné využit jako jedno stanoviště herního kruhového tréninku, navazuje na předchozí čtrnáctou část seriálu. V cvičení je jeden aktivně pracující hráč a i dva hráči jsou během cvičení mnohem aktivnější, než je tomu obvyklé, míč nejen přihrávají, ale i aktivně vedou.

Cvičení je možné do tréninku zařadit nejen v průběhu přípravného období, ale i během soutěžního období, pokud je třeba obnovit kondici. Během cvičení hráči rozvíjí jak herní, tak kondiční složku výkonu. Kondiční složka je zaměřena na obratnost, koordinaci a pohyb bez míče.

 
Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení pro herně-kondičního stanoviště kruhového tréninku pro tři hráče na stanovišti je rozvíjet u hráčů schopnost koordinačně a obratnostně náročného běhu s častými změnami směru běhu, které se střídají s opakovaným přijmutím míče a přihrávkou na narážejícího hráče. Hráči, kteří jsou v pozici narážejících hráčů nejsou během cvičení pasivní přijímají míč od aktivního hráči a vedou ho po předem stanovené trase.

 


>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 8x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu horní delší strany je zapichovací tyč
- ve středu dolní strany je meta
- další dvojice met je postavena na úrovni dvou metrů od dolní delší strany:
(a) první meta je postavena ve vzdálenosti dvou metrů od levé boční strany
(b) druhá meta je postavena ve vzdálenosti dvou metrů od pravé boční strany
- cvičení je určeno pro tři hráč (A-C):
(a) hráč (A) stojí u pravého horního rohu herního prostoru
(b) hráč (B) stojí u levého horního rohu herního prostoru 
(c) hráč (C) je u pravého dolního rohu
- hráči (A) a (B) mají míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (C)
- hráč (C) prvním dotekem vrací míč na hráče (A)
- hráč (C) po přihrávce vyráží do prostoru
- a obíhá pravý kužel v prostoru po své levé ruce
- poté pokračuje ke kuželu ve středu dolní strany
- středová kužel hráč (C) obíhá po své pravé ruce
- následně pokračuje k levému kuželu v prostoru
- hráč (C) obíhá kužel po své levé ruce
- po oběhnutí pokračuje k levému dolnímu kuželu
- který obíhá po pravé ruce, kam mu přihrává míč hráč (B)
- mezitím hráč (A) po přijmutí míče vede míč k zapichovací tyči ve středu horní strany
- následně se vrací do své výchozí pozice v pravém horním rohu
- cvičení se opakuje naražením míče mezi hráči (B) a (C)
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na předchozí části seriálu:

 

 

Model zatížení:

- interval zatížení = 20(30,45) vteřin 
- počet opakování na stanovišti = 3x 
- poměr interval zatížení a odpočinku 1:2

 

 

Varianty:

- přihrávka od nahrávače jde:
(a) nahozením vzduchem a hráč odehrává míč hlavou
(b) autovým vhazováním
- je možné provádět cvičení (přihrávky) "slabší" nohou
- je možné upravit velikost:
(a) herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) hloubku kuželů umístěných v prostoru
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 7x kužel (klobouček)
- 2x míč
- 1x zapichovací tyč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE