Kruhový trénink organizovaný po stanovištích pro tři hráče navazuje na poslední, patnáctou část obsáhlého seriálu cvičení. V cvičení jsou zapojeni všichni tři hráče, kteří se do cvičení zapojují postupně. 

Cvičení je možné v tréninku využít nejen v závěru přípravného období, ale i během soutěžního období, pokud je třeba obnovit kondici herní formou. Během cvičení hráči rozvíjí jak herní, tak kondiční složku výkonu. Herní složka je zaměřena na ovládání a práci s míčem, kondiční pak na sprint a intezivní pohyb bez míče.


Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení pro stanoviště herně-kondičního kruhového tréninku pro tři hráče je rozvíjet u hráčů schopnost vedení a ovládání míče, přesné přihrávky po předchozím intezivním vedení míče a běhu s častými změnami směru běhu. Po hráčích, kteří jsou bez míče požadujeme koncentraci na první dotek s míčem při jeho přijímání.

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je rovnostranný trojúhelník
- vrcholy trojúhelníku jsou vyznačeny pomocí zapichovací tyčí
- délka strany trojúhelníku je 14 metrů
- dva metry od každého vrcholu je položen kužel
- vytváří tak se zapichovací tyčí u každého vrcholu malý trojúhelník
- cvičení je určeno pro tři hráče (A-C)
- v levém dolním trojúhelníku je hráč (A)
- v horním trojúhelníku stojí hráč (B)
- v pravém dolním trojúhelníku je hráč (C)
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) vede míč k levé metě malého trojúhelníku
- levou metu obchází s míčem u nohy po své pravé ruce
- poté probíhá mezi dvojicí met a běží k pravé metě
- pravou metu s míčem u nohy obchází po levé ruce
- poté s míčem vyráží směrem k hráči (B) u horního vrcholu
- po několika krocích hráč (A) přihrává po zemi na hráče (B)
- hráč (A) po odehrání míče vyráží a okolo levé mety se vrací do výchozí pozice
- hráč (B) míč přijme a provádí míč ve svém trojúhelníku  

 

 

Tipy na předchozí části seriálu:

 


Model zatížení:

- interval zatížení = 30(45,60) vteřin 
- interval odpočinku mezi opakovaními (30,45 vteřin)
- počet opakování na stanovišti = 3x 
- poměr interval zatížení a odpočinku 1:2

 

 

Varianty:

- cvičení je možné provádět v opačném směru
- je možné provádět cvičení (přihrávky) "slabší" nohou
- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru trojúhelníku (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost "malých" trojúhelníků v rozích herního prostoru
(c) tvar herního prostoru ne nerovnostranný trojúhelník
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- přidáním hráče (D) k hráči (A) je možné použít při 4 hráčích na stanovišti (1:3)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 6x kužel (klobouček)
- 1x míč
- 3x zapichovací tyč
- případně rozlišovací trika

 
TIP REDAKCE