Čtvrtý díl seriálu stanovišť kruhového tréninku pro čtyři hráče navazuje na předchozí třetí část, který je využitelný v přípravném období, ale také pro obnovu kondice v průběhu soutěžního období, během kterého není žádoucí rozvíjet kondici cvičeními bez míče.

Stanoviště kruhového tréninku je zaměřeno více herně než kondičně, hráči během krátkého časového úseku zahrají velké množství přihrávek a naražení, s častým pohybem bez míče a výběrem místa před přijmutím míče. Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie mladších a starších žáků.


Tipy na stanoviště kruhového tréninku:

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení, v podobě stanoviště kruhového tréninku, je rozvíjet kondiční složku herního výkonu pomocí opakovaných a velmi intenzivních přihrávek mezi čtveřicí hráčů s tím, že dva hráči pracují aktivně ve středu herního prostoru a dva hráči pasivně na stranách herního prostoru. Přestože primárním cílem je herně-kondiční složky, tak je třeba dbát na správné technické provedení přihrávek, hru prvním dotekem a správný výběr místa po odehrání míče.

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 14x6 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- v podélné ose herního prostoru jsou dvě zapichovací tyče
- každá z tyčí je 1,5 metru od boční strany
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole (A-D):
(a) hráči (A) a (B) stojí ve středu levé, respektive pravé kratší strany
(b) hráči (C) a (D) stoji uvnitř herního prostoru
- hráč (A) má míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- hráč (A) zahajuje cvičení přihrávkou na hráče (C)
- hráč (A) si, okamžitě po přihrávce, nabíhá po kratší straně
- aby mu hráč (C) mohl mít narazit zpět
- hráč (A) dává přihrávku na hráče (D)
- hráč (C) se po naražení otáčí a jde proti hráči (D)
- hráč (D) naráží míč proti hráči (C)
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na hráče (B)
- hráč (D) se po naražení otáčí
- běží proti hráči (D) a cvičení se opakuje z druhé strany  

 


Model zatížení:

- interval zatížení = 45(60) vteřin 
- interval odpočinku = 45(60) vteřin 
- poměr intervalu zatížení a intervalu odpočinku 1:1, případně 2:1 

 

 

Tipy na související články:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení zapichovacích tyčí uvnitř herního prostoru (hlouběji, mimo osu hřiště)
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- hráči na obvodu po odehrání míče provádí obratnostní cvik (otočení, kotoul, ...)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x kužely (mety, kloboučky)
- 2x zapichovací tyče
- 1x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE