3D ANIMACE  Čtvrtý díl seriálu Rychlostní souboj 1:1 ve čtverci se svou organizaci trochu liší od předchozí části seriálu. Cvičení je znovu zaměřeno na změny směru běhu, tentokrát delší běžecké úsek a hráči se musí opakované vyrovnat se soubojovými situacemi tělo na tělo.
 
Rozvoj startovní rychlosti byl také součástí cvičení Rychlostní hodinový ciferník (1.část), navíc přibyla nutnost okamžité reakce a rychlosti okamžitého rozhodnutí.   
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj startovní a sprinterské rychlosti, koordinace, obratnosti na malém prostoru a nácvik soubojového chování tělo na tělo. Hráči musí v průběhu cvičení třikrát významně změnit směru běhu. 
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem cvičení je čtverec
- čtverec má rozměry 12x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů a met
- cvičení je určeno pro dvojice (2,4,6,8,10) hráčů
- dvojice hráčů stojí v rozích čtverce na jedné z diagonál 
- uprostřed herního prostoru jsou zapíchnuty dvě zapichovací tyče
- tyče jsou v rozestupu 4 metrů 
- v ose diagonály čtverce na jejichž koncích stojí hráči
- cvičení se účastní vždy dva hráči
- hráči cvičení provádí bez míče
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč v dolním rohu
- vybíhí k jednomu z volných rohů herního prostoru 
- na jeho pohyb reaguje hráč v horním rohu herního prostoru
- hráčí běží k jednomu (stejnému) volnému rohu 
- volný roh (metu) obíhají
- každý běží ke své bližší střeové tyči
- tuto tyč obíhají a probíhají spojnicí středových tyčí
- obíhají původně vzdálenější středovou tyč  
- po oběhnutí běží k druhému, volnému cílovému rohovému kuželu
- po doběhnutí k cílovému rohu prostoru startuje další dvojice
- v průběhu cvičení je třeba dodržet interval zatížení a odpočinku       
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí s míčem (videoukázka)
- hráči pro doběhnutí k druhému kuželu ho obíhají a sprintují k prvnímu (videoukázka)
- prostor cvičení je možné zvětšit/zmenšit
- je možné upravit rozestupy středových tyčí (2,3) metry
- cílový roh pro sprint je určen předem/pravidelně se střídá
- cvičení může startovat trenér
 
Pomůcky:
 
- 2x mety
- 2x kužely
- 2x zapichovací tyče
- rozlišovací trika (2 barvy)
- 8x míč (varianta s míčem)
 
 TIP REDAKCE 
Rychlostně-koordinační motýlek (4.část)