Rychlost, dynamika pohybu, schopnost rychle se rozhodnout a následně v rychlosti ovládat míč je v současné době nutnou podmínkou pro úspěšnost hráčů v herních situacích. Krátké intenzivní běžecké úseky, s několika změnami směru běhu jsme rozvíjeli v cvičení Sprint se změnami směru běhu, náročnost je možné upravit ve variantách. 

Cvičení s názvem Vyražení, obratnost a ovládání míče rozvíjí rychlostní a obratnostní složku výkonu, které jsou kombinovány s přesnou přízemní přihrávkou, přijmutím míče, obhozením soupeře a intenzívním vedením míče. Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie mladších a starších žáků. 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj startovní rychlosti, obratnosti, koordinace a rychlé práce s míčem. Po prvotním intenzivním běžeckém úseku a změnou směru běhu bez míče hráč přijme míč a následně ho s maximální intenzitou vede do požadovaného prostoru. 

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 10x14 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- v těžišti herního prostoru je vyznačen středový čtverec
- středový čtverec je vyznačen pomocí zapichovacích tyčí 
- cvičení je určeno pro 8 hráčů (A-H) do pole
- hráči jsou rozdělení na dvě skupiny: červení (A-D) a modří (E-H):
(a) červení hráči stojí v levém dolním rohu herního prostoru
(b) modří hráči stojí v pravém 

 

 

Popis kondičního cvičení:

- hráč (A) vyráží vpřed maximální intenzitou k levému hornímu rohu středového čtverce
- hráč (A) obíhá levý horního středového čtverce a běží do jeho středu
- hráč (E) po zemí přihrává na hráče (A)
- hráč (A) prvním dotykem míč naráží/přihrává skrz pravou stranu středového čtverce
- po naražení hráč (A) obíhá pravý dolní roh středového čtverce
- hráč (A) přijme míč, který si přihrál a vede ho směrem k pravému hornímu rohu herního prostoru
- vedení míče hráčem (A) je maximální intenzitou 
- v tento okamžik vyráží hráč (E)  
- hráč (A) poté co obejde pravý horní roh a vrací se mezi rozehrávající hráče
- cvičení se opakuje z druhé strany

Varianta 1

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianta 2

 

Varianty:

- je možné změnit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- umístění středového čtverce není v těžišti (mimo osu, ...)
- velikost středového čtverce je možné (zmenšit/zvětšit)
- hráči nepřihrávají na spoluhráče, ale cvičení zahajují autovým vhazováním
- maximální počet hráčů v cvičení je 16
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 4x zapichovací tyč
- 8x míč
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE