Image Web magazín trenink.com, který je určen pro trenéry všech výkonnostních stupňů, přinesl již několik článků o rozvoji rychlostní vytrvalosti. Bylo tomu tak v článku Proudovka podél pomezních čar (1.část), možný způsob nácvik tandemových náběhů pak v herním cvičení Nácvik 8:5 s tandemovými náběhy v křídle.

I závěrečná část je od trenéra Jakuba Havránka, stále se jmenuje Tandemový náběh s rozvojem rychlostní vytrvalosti a navazuje na první , druhý, třetí a čtvrtý díl. Cvičení je zamýšleno jaké nácvik postupného útoku, který je kombinovaný s rozvojem herní rychlostní vytrvalosti, podobně jako v příspěvku Rozvoj pohybových schopností herní formou.

Cvičení zařazujeme do hlavní části ve věkových kategoriích od starších žáků, popřípadě od vyspělých mladších žáků. Cvičení má kondiční charakter, dodržovat je třeba poměr intervalu zatížení a odpočinku, jinak fotbalový trénink nemá požadovaný efekt.


Cíl kondičního cvičení:

Cílem průpravného cvičení je nácvik a následně zdokonalování výběru místa – tedy tandemového náběhu. Situace modeluje rychlý útok tří hráčů na polovině soupeře s prolínáním jednotlivých hráčů. Společně s herní činností jednotlivce rozvíjíme také rychlostní vytrvalost, která je zabezpečována energetickým systémem ATP-CP.

 

 


Popis kondičního cvičení:

- herním prostorem je normální polovina hřiště
- cvičení je určeno pro minimálně:
(a) 1 brankáře
(b) 9 hráčů do pole
- mety a hráče rozmístíme stejně jako na obrázku
- cvičení zahajuje (1) vedením míče do středu hřiště
- hráč B startuje za jeho zády do tandemu
- hráč A mu dává (2) přihrávku
- následuje narážečka (3)
- A poté vede (4) míč napříč hřištěm
- přihrává (5) na vpřed nabíhajícího spoluhráče C
- a obíhá ho do tandemu
- hráč C po krátkém vedení (6) míče posílá(7) přihrávku do běhu hráči A
- ten zatahuje míč centruje do vápna (8)
- hráči B + C nabíhají do pokutového území na zakončení (9) po centru od C
- hráči se po skončení akce mění ve svých rolích

 Varianty:

- do pokutového území přidáme 1 obránce
- po skončení akce startují všichni hráči A + B + C do poloviny hracího prostoru

Pomůcky:

- 12x míče
- 10x mety
- 1x velká branka

 

TIP REDAKCE