Tréninkové cvičení s názvem Prodloužená honička okolo dvou zdí je, podobně jako cvičení Honička s míčem okolo zdi určeno pro 3 hráče. Cvičení rozšiřuje možnosti řešení proti původní verzi cvičení. Autorem cvičení je trenér Vít Caudr, který vede jako hlavní trenér věkovou kategorie U15 v FK Meteor Praha VIII a současně je organizátorem letního fotbalového kempu.  

V cvičení jsou aktivně zapojení 2 hráči a kondičně je až extrémně náročné, proto je třeba správně manipulovat se zatížením. Přes kondiční náročnost je cvičení určeno především jak nácvik rychlé práce s míčem a jeho vedení s častými změnami směru běhu, podobně jako v šesté části cvičení Slalom 100x jinak, ve kterém jde i o nácvik obhození a načasování přihrávky. 

 

Tipy na cvičení se zaměřením na vedení a ovládání míče:

 

Cíl herního cvičení:

Cílem cvičení je nácvik ovládání míče v soubojové situaci jeden na jednoho (1:1), včetně reakce na pohyb soupeře, s častými změnami směru vedení míče. Během cvičení hráč, který je honěn využívá dvojici "zdi" k tomu, aby unikl chytači. Po hráčích požadujeme rychlé vedení míče, sledování herní situace a využívání dvojice zdí. V cvičení u hráčů rozvíjíme schopnost pohotově reagovat a umět se rychle rozhodnout.

Při stanovování interval zatížení a odpočinku je třeba mít v patrnosti, že cvičení je kondičně velmi náročné.   

 

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 8x3 metry
- rohy herního prostoru mohou, ale nemusí být vyznačeny pomocí met
- v ose delší strany herního prostoru jsou ve středu postaveny čtyři kužely
- vždy dva kužely jsou od sebe v rozestupu 2 metrů
- spojnice dvou kuželů tvoří pomyslnou "zeď", kterou hráči nesmí probíhat
- jsou vytvořeny dvě "zdi", mezi kterými je prostor dlouhý 1 metr
- cvičení je určeno pro tři hráče (A-C):
(a) hráč (A) stojí u levého krajního kuželu levé zdi 
(b) hráč (B) stojí u pravého krajního kuželu pravé zdi
(c) hráč (C) stojí mimo herní prostor
- hráči (A) a (B) stojí ve výchozím postavení čelem proti sobě
- oba dva hráči (A) a (B) mají u nohy míč

 

 

Popis herního cvičení: 

- cvičení zahajuje hráč (A), který je v pozici "chytače"
- cílem chytače (A) je chytit druhého hráče (B)
- oba dva hráči cvičení provádí s míče u nohy
- nesmí probíhat ani jendou zdí "zdí"
- hráči mohou probíhat pouze:
(a) z vnějších stran zdi
(b) nebo prostorem, který je mezi levou a pravou zdí
- zcela libovolně mohou měnit směr vedení míče
- chytač (A) získává bod:
(a) pokud se rukou dotkne chytaného hráče (B)
(b) pokud se hráč (B) dostane mimo herní prostor
- interval zatížení je (30, 45, 60) vteřin
- do druhého intervalu jdou hráči (B) a (C)
- hráč (A) odpočívá mimo herní prostor
- vítězí hráč, který získá nejvíce doteků  

 

 


Tipy na cvičení a hry trenéra Víta Caudra:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru ve kterém se hráči mohou pohybovat
(b) velikost zdi, kolem které hráči vedou míč (zkrátit/prodloužit)
- do cvičení je možné přidat třetí zeď
- hráči cvičení musí provádět:
(a) oba dva "slabší" nohou
(b) pouze hráč, který je chytaný "slabší" nohou
- pro velkou kondiční náročnost je možné zvýšit počet hráčů na 4
- cvičení je možné provádět i bez míče (video varianta)

 

Pomůcky:

- 3x míč
- 4x kužel nebo zapichovací tyče
- 4x meta
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE