Techniku práce s míčem, jeho ovládání a práci s ním jsme rozvíjeli v cvičeních Čtvercový slalom pro přípravky nebo také Přijmi míč a pracuj s ním, ve kterém jsme se zaměřili na zpracování míče a jeho ovládání v maximální dosažitelné rychlosti.

Cvičení s názvem Přihrávky, naražení a slalom pro rozcvičení je určeno pro věkovou kategorii přípravek a mladších žáků, má stejnou organizaci a herní prostor jako patnáctý díl seriálu kruhových tréninků pro tři hráče. Cvičení je ideální pro rozcvičení před hlavní částí tréninku, pro opakování základních individuálních dovednosti a techniky.


Tipy na cvičení zaměřené na techniku a ovládání míče:


Cíl průpravného cvičení: 

Cílem cvičení je připravit hráče týmu, rozdělené do malých skupinek hráčů po čtyřech až pěti hráčích, na hlavní část tréninku. V cvičení hráči pracují na technice práce s míčem, jeho vedení a ovládání, přesnost přihrávky a její přijmutí, naražení míče a pohyb za míčem po jeho odehrání. Výhodou cvičení je častý kontakt hráčů s míčem a střídání různých individuálních cvičení během jednoho cvičení. 

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 8x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu dolní strany je meta
- další dvojice met je postavena na úrovni dvou metrů od dolní delší strany:
(a) první meta je postavena ve vzdálenosti dvou metrů od levé boční strany
(b) druhá meta je postavena ve vzdálenosti dvou metrů od pravé boční strany
- cvičení je určeno pro pět hráčů (A-E):
(a) hráči (A), (D) a (E) stojí u pravého horního rohu herního prostoru
(b) hráč (B) stojí u levého horního rohu herního prostoru 
(c) hráč (C) je u levého dolního rohu
- hráči (A), (D) a (E) mají míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) dává delší přízemní přihrávku na hráč (B)
- po přihrávce rozehrávající hráč jde za přihrávkou podél horní delší strany
- hráč (B) prvním dotekem naráží míč zpět na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (B) se po naražení otáčí a z vnější strany obíhá roh u kterého stál
- poté hráč (B) běží podél levé kratší strany na hráče (C)
- hráč (A) mu do běhu, do středu kratší strany přihrává
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (B) prvním dotekem míč posouvá na hráče (C)
- po odehrání míče jde na jeho pozici
- hráč (C) mí přijme a provede míč slalomem, který je vytvořen z met
- poté co obejde poslední metu slalomu, v pravém dolním rohu herního prostoru
. tak vede míč mezi rozehrávající hráče

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost:
(a) herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) hloubku kuželů umístěných v prostoru
- cvičení je možné provádět pouze "slabší" nohou
- cvičení je možné provádět v opačném směru, od levého horního rohu
- cvičení je určeno minimálně pro 4 a maximálně pro 6 hráčů
- další opakování cvičení zahajuje rozehrávající hráč, když je míč u hráče (C)
- při větším počtu hráčů (6) rozehrávající hráči "žonglují" s míčem
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 7x kužel (klobouček)
- 2x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE