Souboje jeden na jednoho, obcházení soupeře, efektivní kličkování a schopnost hráčů kreativně a variabilně řešit situace 1:1 vždy byly, jsou a i budou kořením fotbalu. Hráči, kteří to dokážou, mají důležitý předpoklad být rozdílovým hráčem, který získává svému týmů rozhodující výhodu v konkrétních herních situacích, při přečíslení nebo v situacích před zahráním finální přihrávky a před individuálním zakončením.

V bonusovém článku s názvem Buď rychlejší a silnější v situaci jeden na jednoho přinášíme sedm herních cvičeních, které svou organizací i průběhem hráče motivují a soutěživou formou vedou hráče ke zlepšování individuálních dovedností v podobě ovládání a vedení míče, kličkování, klamání tělem, obratnost při práci s míčem a schopnosti obcházení protihráčů. 


Herní cvičení je možné organizovat pro dvojici hráčů, případně pro libovolný sudý počet hráčů. Cvičení zvládnou hráči mladších žáků, určeno je především pro starší žáky a mladší dorostence.     

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na cvičení zaměřené na soubojové chování jeden na jednoho:


Cíl herního cvičení:

Cílem sady cvičení je nácvik řešení soubojů jeden na jednoho, v proměnlivých podmínkách, v různých postaveních a pozicích útočících a bránících hráčů. Soubojové situaci obvykle předchází krátké vedení míče a zakončení do jedné z malých branek na obvodu herního prostoru. Hráči se v cvičeních rozhodují - podle pohybu protihráče a postavení branek a míčů - o způsobu řešení situace.  

U hráčů rozvíjíme kreativitu a schopnost řešit herní situaci překvapivě, tak aby hráči byli maximálně efektivní. Po hráčích s míčem požadujeme, aby využívali klamavých pohybu, různých variant fint a kliček.

Bránící hráči reagují na pohyb hráče s míčem a pokouší se zamezit zakončení akce. Dobrým pozičním postavením se obránci pokouší o odebrání míče, ideálně konstruktivním způsobem. 

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 16x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro dva hráče (červený) a (modrý)
- cvičení se může účastnit libovolný počet hráčů v sudém počtu

 

Všechny varianty cvičení najdeš ve videu na YouTube


Popis varianty "A" herního cvičení:

- v rozích herního prostoru jsou postaveny 4 průchozí branky 
- branky jsou postaveny ze dvou zapichovacích tyčí (figurín)
- zapichovací tyče jsou umístěny na každé straně, metr od rohu herního prostoru 
- branku tvoří trojúhelník vytvořený mezi rohem herního prostoru a dvojicí tyčí
- ve středu každé strany je umístěn míč 
- v těžišti herního prostoru je postaven kužel
- hráči (A) a (B) stojí vedle sebe, ze strany středového kuželu
- cvičení zahajuje jeden z hráčů (červený)
- klamavými pohyby se pokouší vybrat si jeden z míčů na obvodu herního prostoru 
- bránící hráč (modrý) bez míče následuje hráče, který cvičení zahájil 
- hráč s míčem ho vede, klamavými pohyby se pokouší zbavit bránícího hráče
- tak aby mohl míč zašlápnout v libovolné rohové trojúhelníkové brance
- bránící hráč se pokouší o konstruktivní odebrání míče
- pokud se mu to podaří, tak míč zašlapuje kdekoliv na obvodu herního prostoru
- hráči se v zahájení cvičení libovolně střídají     

 

 

Popis varianty "B" herního cvičení:

- na horní a dolní straně herního prostoru jsou postaveny dvě branky (celkem 4x)
- mezi dvojicí branek na jedné straně je rozestup 8 metrů
- na levé a pravé straně herního prostoru jsou postaveny kužely (celkem 4x)
- kužely jsou postaveny dva metry od rohu herního prostoru
- v těžišti herního prostoru je postaven středový čtverec
- středový čtverec má rozměry 3x3 metrů a jeho rohy jsou vyznačeny pomocí met
- rozehrávající, bránící hráč (modrý) s míčem stojí mezi dolní dvojicí branek
- útočící hráč (červený) stojí mezi horní dvojicí bran
- cvičení zahajuje pohybem horní (červený) hráč náběhem do středového čtverce
- bránící hráč (modrý) přihrává míč do středového čtverce
- rozehrávající hráč po přihrávce do středu obíhá libovolný kužel na boční straně
- poté napadá hráče s míčem
- útočící hráč míč přijme a vede ho směrem k jednomu z kuželu na boční straně
- červený hráč boční kužel obhazuje a jeho cílem je zakončit do jedné z branek
- bránící hráč se pokouší zamezit vstřelení branky, případně konstruktivní odebrání míče   
- hráči se v zahájení cvičení libovolně střídají    

 

 


Tipy na cvičení se zaměřením na vedení, ovládání míče:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník)
- není určeno kdo zahajuje cvičení, o tom rozhoduje trenér (třetí hráč)

 

Pomůcky:

- 4x meta (kužel)
- 10x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)
- malé přenosné branky (varianta)
- zapichovací tyče (varianta)

 

TIP REDAKCE