3x VIDEO VARIANTA  Přihrávky a naražení míče hráli hlavní roli v cvičeních Nácvik narážečky ve trojici (2.část) nebo Opakované narážečky v obdélníku (2.část), podobně tomu bude i v cvičení Přihrávkový kolotoč.
 
Cíle cvičení naučit hráče měnit rytmus přihrávek, dávat krátké a dlouhé přihrávky a přesouvat se na jinou pozici po odehrání míče. Cvičení zvládnou hráči žákovských týmů, ale i vyspělé týmy přípravek. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik a rozvoj přihrávání na krátkou a střední vzdálenost, výběr místa a pohyb hráče po odehrání míče, postupná rotace hráčů po herním prostoru a změn rytmu krátké a dlouhé přihrávky.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 12x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznečeny poůmocí met
- na obvodu herního prostoru je vyzančeno 6 pozic:
(a) 4 pozice jsou v rozích herního prostoru (A,C,D,F)
(b) 2 pozice jsou uprostřed delších stran herního prostoru (B,E)
(c) v těžišti herního prostoru je 7. pozice, kde jsou fva hráči (X,Y)
(d) u pozice hráčů (A) a (D) jsou dva hráči (G) a (H)
- cvičení je určeno pro 10 hráčů
- hráči (A) a (D) mají míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
 
- cvičení zahajuje hráč (A) současně s hráčem (D)
- hráč (A) přihrává na středového hráče (X), hráč (D) přihrává na hráče (Y)
- po přihrávce hráč (A) běží na pozici (B), hráč (D) na pozici (E)
- hráč (X) na krátkou vzdálenost na hráče (B), hráč (B) prvním dotykem vrací míč zpět
- hráč (Y) na krátkou vzdálenost na hráče (E), hráč (E) také míč vrací zpět           
- hráč (B) se po naražení přesouvá na pozici (C), hráč (E) na pozici (F)
- hráč (X) dává dlouhou přihrávku na hráče (C) a běží na druhou středovou pozici
- hráč (Y) přihrává na hráče (C) a běží na druhou středovou pozici
- hráč (D) dává přihrávku po kratší straně herního prostoru na pozici hráče (D), respektive (H)
- hráč (F) dává přihrávku po kratší straně herního prostoru na pozici hráče (A), respektive (G)
- cvičení se opakuje
                
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- další tři varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 7x kužel (meta)
- 2x míč
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Přihrávky a narážečky v rozcvičení FC Bayern Mnichov