Cvičením, ve kterých bylo hlavním cílem nácvik rotace, výměny místa a pohybu hráčů bez míče, jsme se věnovali v cvičeních Rotace s průnikovou přihrávkou nebo Rotace v šesti hráčích, určeného pro týmy přípravek a mladších žáků, mimo jiné je cvičení vhodné pro nácvik načasování přihrávek a správného pohybu bez míče. 

Cvičení s názvem Rotační kombinace ve třech je inspirováno tréninkovým cvičením trenéra Joachima Löwa, trenéra německé fotbalové reprezentace. Cvičení má podobnou organizaci jako cvičení Klamavý pohyb od obránce a kombinace, které klade důraz na uvolnění hráče od pomyslného bránícího hráče.    

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik kombinace trojice hráčů, ve které hráči mění své pozice a přesouvají těžiště kombinace po prostoru tréninkového cvičení. Během kombinace hráči používají jak naražení dvojice hráčů na malém prostoru, tak dlouhou přízemní přihrávkou, kterou přesouvají těžiště hry na třetího hráče.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- délka strany čtverce je 20 metrů
- rohy a těžiště herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- ve středu bočních stran jsou zapichovací tyče
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole (A-H):
(a) ve středu dolní strany stojí hráči (A) a (E)
(b) ve středu levé strany stojí hráč (D)
(c) ve středu horní strany jsou hráči (C) a (F)
(d) ve středu pravé strany stojí hráč (B)
(e) u středového kuželu, z obou stran, stojí hráči (G) a (H)
- hráči (A) a (C) mají míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení probíhá paralelně s dvojicí míčů
- cvičení zahajují hráči (A) a (C), kteří mají oba míč
- hráč (A) přihrává na hráče ve středu (G)
- po úvodní přihrávce hráč (A) vyráží směrem na hráče (B)
- hráč (G) prvním dotekem naráží na hráče (A), který vyrazil vpřed
- hráč (G) po naražení běží k pravé zapichovací tyči 
- v tento okamžik hráč (B) se pohybem uvolňuje proti hráči (A)
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (B)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (G)
- hráč (B) opět prvním dotekem naráží míč na hráče (G)
- po přihrávce se hráč (B) otáčí a z vnější strany tyče běží na hráče (F)
- hráč (G) naráží míč na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (G) jde po naražení na pozici hráče (B)
- hráč (B) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (F)   
- po dlouhé přihrávce jde hráč (B) na pozici hráče (F)
- obdobně cvičení probíhá od hráče (C)
- cvičení se opakuje

 

Varianta 1


Tipy na související cvičení:

 

Varianta 2

 

Varianty:

 

- cvičení je možné provádět v opačném směru
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- maximální počet hráčů je 12
- hráči přihrávají a naráží míč "slabší" nohou
- hráč ve středu boční strany míč po přijmutí krátce vede
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Varianta 3

 

Pomůcky:

- 5x kužel
- 2x zapichovací tyč
- 2x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE