Spolupráci krajních hráčů, obránců, záložníků i křídelních útočníků, jsme se věnovali v cvičeních Uvolnění krajního obránce na křídle nebo čtvrtá část seriálu Spolupráce na kraji hřiště která je zaměřena na výměnu místa, tandemový náběh a pohyb středového hráče do křídelního prostoru. 

Pět variant cvičení Uvolnění krajního hráče u autové čáry, které jsou určeny pro 6 hráčů, je určeno pro nácvik spolupráce krajních obránců a záložníků, s důrazem na výběr místa, uvolnění se do volného prostoru a načasování přihrávek i náběhu.  

Tipy na cvičení se zaměřením na tandemové náběhy:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem taktického cvičení je nácvik základních herních situaci při spolupráci obránce a krajního záložníka, případně křídelního útočníka v prostoru u postranní autové čáry. Hráč, který je blíže brance soupeře, se uvolňuje pohybem směrem k hráči s míčem a pomoci přijmutí míče, naražení míče, jeho vedení nebo klamavých pohybů spolupracuje s hráčem s míčem. Po kombinaci si hráči vymění pozice a postupně na nich rotují.

 


>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- rozměry herního prostoru jsou 8x14 metrů
- na dolní i horní delší straně herního prostoru jsou dvě zapichovací tyče
- tyče mají rozestup 6 metrů
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole (A-F):
(a) hráči (A) a (B) jsou ve středu levé kratší strany
(b) hráč (C) je u pravé tyče na dolní straně herního prostoru
(c) hráči (D) a (E) jsou ve středu pravé kratší strany
(d) hráč (F) je u levé tyče na horní straně herního prostoru
- hráči (A) a (D) mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení probíhá paralelně od hráčů (A) a (D)
- současně se rozbíhají hráči (C) a (F)
- hráč (C) se uvolňuje od tyče a běží proti hráči (A) 
- když je hráč (C) na úrovni levé tyče, tak mu přihrává hráč (A)
- hráč (A) se po přihrávce rozbíhá vpřed do středu herního prostoru
- hráč (C) přijme míč a otáčí se s ním po levé ruce okolo levé tyče
- poté co s míčem u nohy obejde první tyč přihrává mezi tyčemi na hráče (A)
- hráč (C) po přihrávce běží vpřed a po levé ruce obíhá tyč odkud hráč vybíhal
- hráč (A) dává průnikovou přihrávku do běhu na hráče (C)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici hráče (C)
- hráč (C) prvním dotekem posouvá míč na hráče (E)
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení a rozestupy zapichovacích tyčí na delších stranách
- cvičení může probíhat v opačném směru
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- cvičení je možné provádět s jedním míčem pro 5 hráčů
- cvičení je určeno maximálně pro 8 hráčů do pole
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 2x míč
- 4x meta (kužel)
- 4x zapichovací tyč (případně tréninkové figuríny)
- rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE