V průběhů tréninkových utkání i mistrovských zápasů nejčastěji se vyskytující se situace jeden na jednoho (1:1) by měla být vždy středem zájmu u trenérů všech výkonnostních stupňů, ale především všech věkových kategorií, ty nejmenší nevyjímaje. Možnosti nácvku jsme na stránkách trenink.com ukázali například v cvičeních Jeden na jednoho (1:1) s bočním postavením nebo Vyber si míč a zakonči 1:1.

Prozatím poslední - třetí část seriálu je pojmenována stejně jako první a druhý díl Trojúhelníkový souboj 1:1. Za cíl si klade naučit hráče řešit soubojovou situaci v prostoru před pokutovým územím, kdy hráč který má míč pod svou konstrolou a chce akci zakončit je atakován bránícím hráčem, který nebrání svého protivníka čelně, ale dobíhá ho z boku a důležité je, že oba dva hráči jsou v pohybu a obránce nestojí, což je bližší vlastnímu utkání.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, cvičení zvládnou všechny věkové kategorie a především u přípravek a mladších žáků by toto cvičení mělo zařazováno poměrně často, protože hráči se musí naučit vyrovnávat se s přístomností soupeře.

 

Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je naučit hráče řešit soubojové situace jeden na jednoho v prostoru před pokutovým územím. Útočící hráč postupuje na bránícího hráče čelně, ale je napadán z boku (zleva, zprava). Jak útočící, tak i bránící hráč jsou v pohybu, obránce není statický. Po hráčích požadujeme efektivitu v zakončení, není rozhodující odkud branku vstřelí. Ve variantě pro registrované čtenáře si navíc útočící hráč vybírá odkud bude útočit.
 

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostrem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- v prostoru před pokutovým územím rovnostranný trojúhelník
- trojúhelník má stranu o délce 14 metrů
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 6-16 hráčů do pole
- brankáři se střídají v chytání v brance
- hráči do pole jsou rozdělení na dva stejně početné týmy:
- o tom který z hráčů bude útočit rozhoduje trenér
- obě dvě skupiny hráčů stojí u jednoho ze dvou kuželů bližších brance
- každé jednotlivé akce se účastní dva hráči (obránce a útočník)
- oba dva hráči se před začátkem akce dotýkají kuželu
- míč je postaven před nejvzdálenějším kuželem od branky

 

 

Popis herního cvičení:

- akce začíná určením hráče (výkřik barvy: žlutá x červená) od trenéra
- hráč barvy určené od trenéra útočí, druhý z dvojice pak brání
- útočící hráč běží ke kuželu s míčem, obíhá ho a vede míč
- bránící hráč obíhá poslední volný kužel (vrchol trojúhelníku)
- útočící hráč si míč navádí k zakončení
- musí však projít mezi vrcholy trojúhelníku
- bránící hráč hráče s míčem napadá, dostává pod tlak a pokouší se zabránit zakončení
- útočící hráč se pokouší o vstřelení branky
- po skončení akce (branka, faul, aut, chycení brankářem) pokračuje další dvojice
- v průběhu cvičení je třeba dbát na intervaly zatížení a odpočinku


Trojúhelníkový souboj 1:1 se dvěma míči
 

 

 

- obě dvě skupiny hráčů stojí u jednoho ze dvou kuželů bližších brance
- míče jsou postaveny u dvou zbývajících kuželů
- akce začíná určením hráče (výkřik barvy: žlutá x červená) od trenéra
- hráč barvy určené od trenéra útočí, druhý z dvojice pak brání
- útočící hráč si vybírá jeden z míčů, obíhá ho a vede míč
- bránící hráč běží k druhému kuželu, raguje na pohyb útočícího hráče
- následně je průběh akce stejný

Varianty:

- zcela libovolně lze upravir velikost trojúhelníku
- trojúhelník nemusí být rovnostranný:
(a) záleží na schopnosti obránců zapojit se do brání
(b) záleží na efektivitě hráčů v zakončení
- počet hráčů v týmech nemusí být rovnoměrný
- trenér neurčuje barvu, ale hráče vyvolává jménem
- útočící hráč nemusí projít skrz spojnici trojúhelníku bližšího brance
- trojúhelník lze umístit libovolně po útočné polovině (třetině)
- akce má krátký časový limit pro zakončení

Pomůcky:

- 1x velká branka
- 3x mety (kuželky, kloboučky)
- rozlišovací trika
- 10x míč
 

TIP REDAKCE