KOMBINACE  Hra na jeden dotek, kombinace a pohyb hráčů po odehrání míče jsou neustále se opakující součásti průpravného cvičení s názvem Opakované narážečky v obdélníku, které je možné zařadit buď do úvodu tréninku nebo třeba také jakou součást předzápasového rozcvičení.
 
Cvičením určeným pro úvodní část tréninku spojených s nácvikem jednoduché kombinace jsme se věnovali v cvičení Z jedničky při rozcvičení nebo Herní rozcvičení pro šest hráčů, ve kterém jsou hráči neustále v permanenci.
  
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je opakovaný nácvik naražení dvojice hráčů a přihrávka na třetího, který se následně zapojuje do opakované kombinace další trojice hráčů. Kombinace probíhá plynule v jednom směru, hráčí jsou po odehrání míče okamžitě v pohybu. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník 
- obdélník má rozměry 20x10 metrů
- v herním prosotu je vyzančeno 6 pozic:
(a) 4 pozice v rozích herního prostoru (A,C,D,F)
(b) 2 pozice ve středu delšíc hstran (B,E)
- na pozici (A) jsou dva hráči (A) a (G)
- cvičení je určeno pro 7 hráčů
- hráč (A) má k dispozici míč
- cvičení probíhá ve směru chodu hodinových ručiček
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- přihrává na hráče (B) a po odehrání se rozbíhá proti hráči (B)
- hráč (B) prvním dotykem naráží mimo herní prostor na hráče (A)
- otáčí se dovnitř herního prostoru a beží proti hráči (C)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (C)
- po přihrávce se hráč (A) přesouvá na pozici hráče (B)
- hráč (C) míč naráží na rozběhnutého hráče (B)
- po přihrávce s ehráč (C) rozbíhá proti hráči (D)
- hráč (B) naráží na hráče (C)
- po přihrávce se hráč (B) řadí na pozici hráče (C)
- hráč (C) přihrává na hráče (D) a pokračuje v běhu za přihrávkou
- hráč (D) míč narazí proti hráči (C)
- po jednodotekovém naražení běží hráč proti hráči (E)
- hráč (C) naráží do běhu na hráče (D)
- po přihrávce hráč (C) se přesouvá na pozici hráče (D)
- hráč (D) přihrává na hráče (E)
- hráč (E) naráží míč mimo herní prostor na hráče (D)
- otáčí se dovnitř herního prostoru a beží proti hráči (F)
- hráč (D) dává dlouhou přihrávku na hráče (F)
- po přihrávce hráč (D) přebíhá na pozici hráče (E)
- hráč (F) dává krátkou přihrávku na hráčev (E)
- po přihrávce se rozbíhá směrem k rozehrávajícím hráčům
- hráč (E) míč naráží zpět na běžícího hráče (F)
- po přihrávce se hráč (E) staví na pozici hráče (F)
- hráč (F) přihrává na hráče (G), který stojí na pozici rozehrávajícího
- po přihrávce se hráč (F) zařadí do zástupu rozehrávajících
- hráč (G) zahajuje další kolo cvičení
 
Varianty:
 
- cvičení probíhá proti směru chodu hodinových ručiček
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči mají povolený větší počet doteků (2,3)
- hráči (B) a (E) naráží míč do středu hrací plochy - videoukázka
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení probíhá s dvojicí míčů
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- přípradně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Herní rozcvičení pro šest hráčů (2.část)