KOMBINACE  Kombinaci ve středu pole a následnému zakončení jsme se věnovali v cvičeních Výměna místa ve středu pole a zakončení nebo Jednoduše od obránce k útočníkovi, které se zaměřilo na přímočarou kombinaci ve středu pole, včetně kolmé průnikové přihrávky na hrotového útočníka.
 
V třetí části seriálu Kombinace záložníků se zakončením, která organizačně navazuje na druhý díl, se do kombinace dvakrát zapojuje hrotový útočník a akci zakončuje záložník ze středu pole. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cvičení je určeno pro nácvik kombinace záložníků a koncového útočníka ve středu hrací plochy na útočné polovině hrací plochy. Cílem cvičení je naučit hráče připravit pomocí kombinace střeleckou pozici pro záložníka, který dostává finální přihrávku od útočníka, aby si míč navedl do pozice vhodné pro zakončení.
 
Kombinace záložníků ve středu pole se zakončením
 
Orgnaizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- cvičení probíhá pouze ve středí zóně poloviny
- na brankové čáře je postavena branka
- na hřišti jsou vyznačeny 4 pozice:                
(a) útočník (D) před poktuvým územím
(b) levý záložník (A) uprostřed herního prostoru
(c) střední/defenzivní záložník (B) ve středovém kruhu
(d) pravý záložník (C) uprostřed herního prostoru 
- v brance chytá brankář (G)
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole a brankáře
- hráč v pozici (A) má míč
- na pozici (A) jsou dva (E) nebo tři hráči (F)
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A), který přihrává na útočníka (D)
- okamžitě po přihrávce vyráží vpřed, do středu pole
- hráč (D) přihrává pod sebe na středního záložníka (B)
- po přihrávce zůstává hráč (D) na místě
- hráč (B) přihrává na rozehrávajícího hráče (A)
- poté hráč (A) dává příčnou přihrávku na hráče (C) 
- po odehrání se hráč (A) přesouvá na pozici hráče (B)
- záložník (C) míč sklepává na středního záložníka (B)
- poté se hráč (C) otáčí vnější stranou a běží směrem k brance
- hráč (B) dává kolmou přihrávku na útočníka (D)
- po odehrání míče se přesouvá na pozici hráče (C)
- hrotový útočník (D) prvním dotykem míč sklepává na rozbhnutého záložníka (C) 
- hráč (C) míč přijme a navádí ho do střelecké pozice
- akci zakončuje střelbou
- hráč (C) se po zakončení přesouvá na pozici hráče (D)
- po zakončení přebíhá útočník (D) na pozici rozehrávajícího hráče (A)
- další akci zahajuje hráč (E)
 
Varianty:
 
- je možné zvětšit počet hráčů do pole, maximálně 8
- cvičení zahajuje výhozem brankář
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek
- další 3 varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 4x mety (kužely, kloboučky)
- 6x míč
- případně rozlišovcí trika
 
 TIP REDAKCE 
FC Barcelona: Kombinace v okolí pokutového území (5.část)