PŘÍPRAVKY   +  6 VARIANT   +  VIDEO    Hrám a cvičením pro věkovou kategorii přípravek, se zaměřením především na vedení míče a přihrávání jsme se věnovali několikrát. Za pozornost jistě stojí cvičení Rozcvičení pomocí přihrávek a vedení míče nebo Nekonečný barevný slalom v prostoru.  
 
Cvičení Kombinace trojice hráčů pro přípravky obsahuje šest variant jednoduchých kombinací, které mohou posloužit k založení útoku u nejmenších věkových kategorií školiček a přípravek. Důležité je cvičení provádět opakovaně, tak aby hráči si vyzkoušeli všechny tři pozice během kombinace.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče přípravek a mladších žáků spolupráci trojice hráčů, jednoduché kombinaci s omezeným počtem doteků, kombinaci založené na jednoduchých, krátkých přihrávkách a výměně místa na malém prostoru. V jednotlivých variantách hráči přihrávají, naráží si míč, nabíhají do volného prostoru a musí vše správně načasovat.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 20x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- uprostřed kratších stran jsou postaveny malé přenosné branky
- cvičení je určeno pro 3 hráče (A-C) do pole
- hráč (A) s míčem stojí v levém dolném rohu
- hráč (C) bez míče v pravém dolném rohu
- hráč (B) čelem k hráčům (A) a (C) v třetině hrací plochy
- vlevo od branek je k dispozici dostatek míčů
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- levý hráč (A) přihrává na středového hráče (B)
- okamžitě po přihrávce se rozbíhá do prostoru vpřed před sebe
- středový hráč (B) prvním dotykem míč sklepává na pravého hráče (C)
- hráč (B) se okamžitě otáčí a běží na vpřed na pravou stranu prostoru
- hráč (C) dává dlouhou přízemní přihrávku na rozběhnutého hráče (A)
- po odehrání míče přebíhá hráč (C) do pozice středového hráče na druhou stranu
- hráč (A) přesně přihrává do branky na druhé straně
- hráči (A) a (B) přebíhají na pozice krajních hráčů
- cvičení se opakuje z druhé strany
- počet kontinuálně navazujících provedení 5-6x 
 
Tipy na související cvičení:
 
 
Varianty:
 
- cvičení zahajuje hráč z pravé strany herního prostoru
- hráči nepřihrávají do branky, ale provedou míč mezi tyčemi
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- středový hráč (B) může zůstávat stále na pozici středního
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 4x kužely
- 2x přenosná branka (Kickster Elite 1,5x1 m
- 6x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE