Výběru místa, kombinaci a pohybu za míčem jsme se na www.trenink.com věnovali v cvičeních Nabíhaná kombinace v diamantu nebo Postupná kombinace s opakovaným naražením, ve kterém hráči kombinují pomocích krátkých a středně dlouhých přízemních přihrávek.

Cvičení s názvem Přihraj a běž za míčem akcentuje především schopnost hráčů přesně a důrazně přihrát, s následným vyražením za přihrávkou. Hráči v cvičení kombinuji přihrávky na krátkou a střední vzdálenost.


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení nácvik kombinace a pohybu hráčů po odehrání míče. Po hráčích požadujeme, aby přihrávka byla zahrána nejen přesně, ale především s dostatečnou razancí. Hráč, který míč přijímá, míč musí míč přijmout, připravit si ho prvním dotekem tak, aby druhým dotekem mohl hráč přihrát na svého spoluhráče.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 14x10 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole (A-F):
(a) v levém dolním rohu hráči (A) a (F)
(b) v pravém dolním rohu hráč (C)
(c) v pravém horním rohu stojí hráč (D)
(d) v levém horním rohu je postaven hráč (E)
(e) v těžišti stojí hráč (B)
- hráč (A) má u nohy míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) vyráží na pozici hráče (B)
- hráč (B) druhým dotekem přihrává na hráče (C)
- poté hráč (B) sprintuje na pozici hráče (C)
- hráč (C) přihrává podél kratší strany herního prostoru na hráče (D)
- následně přebíhá na pozici hráče (D)
- cvičení se opakuje z druhé strany 


Tipy na související cvičení:

 

Varianta 1


 

Varianta 2

 

Varianta 3

 

Varianty:

- cvičení je možné zahajovat autovým vhazováním
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- cvičení hráči mohou provádět "slabší" nohou
- maximální počet hráčů pro cvičení je 8
- hráči po odehrání provádí obratnostní/koordinační cvik
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE