Pro překvapení obrany soupeře je důležité u hráčů pěstovat dovednost zahrání průnikové přihrávky, které je možné v tréninku rozvíjet pomocí cvičení Rotace s průnikovou přihrávkou nebo Průniková přihrávka středem hřiště, kde hráče učíme nebát se zahrát průnikovou přihrávku i středem hrací plochy, kde to je mnohem složitější než v křídelních prostorech.

Cvičení pojmenované Průnikové přihrávky v pohybu si dává za cíl naučit hráče opakovaně zahrávat průnikové přihrávky na rozběhnuté spoluhráče. Po hráčích požadujeme, aby zvládli načasovat svůj náběh do volného prostoru s přijmutím míče a pokračování v kombinaci.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik přípravné kombinace v podobě dlouhé a krátké přihrávky, výběr místa od hráče a následné zahrání průnikové přihrávky na rozběhnutého spoluhráče. Hráči v cvičení musí časovat svůj náběh a soustředit se na první dotek při přijmutí míče.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 20x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu delších stran jsou postaveny kužely
- v delší ose herního prostoru jsou postaveny dvě průchozí branky
- branky jsou postaveny ze zapichovacích tyčí
- jedna branka je na jedné polovině, druhá pak na druhé
- cvičení je určeno pro 10 hráčů do pole:
(a) hráči na bočních stranách (A-F)
(b) hráči zahrávající průnikové přihrávky (X) a (Y)
- v levém horním rohu jsou hráči (A) a (C)
- v levém dolním rohu je hráč (B)
- v pravém horním rohu je hráč (D)
- v pravém dolním rohu jsou hráči (E) a (F)
- ve středu horní strany je hráč (X)
- ve středu dolní strany je hráč (Y)
- hráč (A) má míč   

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (D)
- po přihrávce hráč (A) vyráží a přebíhá na pozici hráče (D)
- hráč (D) míč přijme a přihrává na bočního hráče (X)
- v tento okamžik se rozbíhá vpřed hráč (E)
- po přihrávce jde hráč (D) na pozici hráče (X)
- hráč (X) dává průnikovou přihrávku na hráče (E)
- hráč (X) přebíhá po přihrávce na pozici hráče (A)
- hráč (E) míč přijme a druhým dotekem přihrává na hráče (B)
- po přihrávce jde hráč (E) za míčem na pozici hráče (B)
- hráč (B) zahajuje další akci přihrávkou na hráče (Y)
- cvičení se opakuje 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

Varianty:

- přihrávka před délku hřiště jde vzduchem
- hráči mohou cvičení provádět "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní/koordinační cvik 
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Pomůcky:

- 4x meta (klobouček)
- 2x kužel 
- 4x zapichovací tyč
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE