Nácviku kombinace pro záložníky jsme se věnovali v taktických cvičeních Rotace a výměna pozic středních záložníků nebo Rotace s průnikovou přihrávkou, ve kterém šlo především o nácvik rotace středové trojice hráčů a přípravné kombinace těchto hráčů a zahráním průnikové přihrávky na nabíhajícího hráče.

Taktické cvičení Kombinace záložníků v diamantu je určeno pro nácvik spolupráce středových záložníků, defenzivního a ofenzivního, při vedení postupného útoku středem hrací plochy, pomocí několika krátkých přihrávek, naražení a uvolnění se do volného prostoru. Po hráčích požadujme správné časování přihrávek i náběhů.


Tipy na taktická cvičení pro záložníky:     


Cíl taktického cvičení:

Cílem taktického cvičení je nácvik přípravné kombinace a části postupného útoku ve středu hrací plochy mezi rozehrávajícím hráčem a dvojici středových hráčů, kteří jsou v diamantovém postavení ofenzivního a defenzivního záložníka. Po dvojici středových hráčů požadujeme správný výběr místa, načasované náběhy, precizně provedené  přihrávky a naražení. Po hráčích požadujeme neustálou komunikaci během spolupráce.  

 

 

Organizace taktického cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 24x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu delších stran jsou umístěny dvě tréninkové figuríny
- v delší ose herní prostoru jsou umístěny dvě tréninkové figuríny
- tréninkové figuríny jsou umístěny v jedné třetině délky herního prostoru
- cvičení je určeno pro sedm hráčů do pole (A-G):
(a) hráči (A) a (G) stojí ve středu dolní strany
(b) hráč (B) je u dolní středové tréninkové figuríny
(c) hráč (C) stojí u horní středové tréninkové figuríny
(d) hráč (D) je ve středu horní strany
(e) hráč (E) je ve středu levé delší strany
(f) hráč (F) stojí uprostřed pravé delší strany
- hráč (A) a (G) mají u nohy míč

 

 

Popis taktického cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (C) náběhem pro přihrávku od hráče (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (C)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží vpřed k pozici hráče (C)
- ve stejný okamžik se do prostoru uvolňuje hráč (B) 
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč proti hráči (B)
- hráč (C) jde po přihrávce na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč přijme a krátce ho vede směrem k hráči (D)
- po krátkém vedení hráč (B) přihrává míč na hráče (D)
- po přihrávce jde hráč (B) na pozici hráče (D)
- ve stejný okamžik se do prostoru uvolňuje hráč (F)
- hráč (D) dává přihrávku na hráče (F)
- hráč (D) po přihrávce jde na pozici hráče (F)
- hráč (F) míč přijme a vede ho směrem k rozehrávajícím hráčům
- cvičení se opakuje, další akci zahajuje hráč (G)  

 

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení středových tréninkových figurín (blíže/dále)
(c) postavení bočních hráčů nemusí být symetrické
(d) tvar herního prostoru (čtverec)
- cvičení je určeno maximálně pro 10 hráčů
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- cvičení je možné provádět pouze na jednu stranu
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x meta (klobouček, kužel)
- 4x tréninková figurína
- 2x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE