Seznam článků

Image Vždy, když navštívím webstránky www.trenink.com mám velkou radost, že existuje rubrika "Vzdělávání trenérů," i když je zřejmé, že ne každý si pod takovou hlavičkou představuje stejný a či zcela jasný obsah. Někdo spíše očekává, že v takové rubrice budou pouze odkazy na informace o oficiálních kursech a dalších formách vzdělávání trenérů. Jiný asi spíše očekává nějakou ucelenou sérii na sebe navazujících či odkazujících témat apod. Další trenéři a zájemci o trenérskou problematiku asi v rámci takové rubriky očekávají odkazy na zahraniční studijní literaturu a další studijní pomůcky. Jasně, i takové pohledy či požadavky jsou logické a inspirativní.

Ovšem pro mne osobně je důležitější to, že rubrika "Vzdělávání trenérů, má název, který by mohl být vlastně jedním z hlavních „filozofických“ podtitulů celého projektu, který se realizuje v rámci www.trenink.com, pokud jsem správně pochopil strategii zakladatelů a hlavních protagonistů v čele s majitelem a editorem stránek Jiřím Formánkem, redaktorem Kamilem Turoňem a dalšími autory.

Stejně důležité je, že prakticky v rámci všech ostatních rubrik vždy existují určité informace a odkazy, které souvisejí se vzděláváním trenérům. Vždyť každý trenér se musí učit prakticky celý život. A ten trenér, který se dnes a denně učí rád, tedy průběžně, formálně i neformálně, z teorie i praxe, ten dosahuje dobrých a vynikajících výsledků, jako třeba Rafa Benitez v FC Liverpool, který velmi často i v tisku připomíná, že on sám se stále musí hodně učit (učit a učit).

Nu, a k efektivnímu učení fotbalových trenérů nyní moderní technologie a celosvětové internetové sítě přinášejí takové možnosti, o kterých se ještě většině našich trenérů nedávno ani nezdálo. A o to více je třeba držet palce také všem expertům, kteří pečují o aktualizaci a rozvoj webstránek www.trenink.com ( a tedy i o rubriku „Vzdělávání trenérů“).

V rámci UEFA a ČMFS vznikl systém oficiálního vzdělávání pro fotbalové trenéry, který zastřešuje tzv. UEFA Convetion a který z hlediska uznávaných licencí pro trénování fotbalových týmů v soutěžích ČMFS a UEFA představuje ucelený a regulovaný systém, který má v podstatě „monopolní“ charakter, protože žádný jiný subjekt než ČMFS a UEFA nemůže vydávat trenérské licence pro fotbalové soutěže v rámci ČMFS a UEFA.

Tento systém trenérského vzdělávání, stejně jako o systém oficiálního doškolování trenérů pro obnovování platnosti trenérských průkazů/licencí a další akce v oblasti vzdělávání trenérů spadají do kompetence Oddělení vzdělávání trenérů ČMFS, jehož ředitelem je Jiří Zalabák, který je také členem Technické komise ČMFS (poradní orgán VV ČMF i pro oblast vzdělávání trenérů) a členem prezidia UČFT. Podrobnosti a další související informace na www.fotbal.cz nebo v publikacích OVT ČMFS a také v časopise "Fotbal a trénink," který vydává UČFT, a kde je předsedou redakční rady, špičkový fotbalový odborník Dr. Mario Buzek z FTVS UK Praha (dr. Buzek je také členem TK ČMFS a členem prezidia UČFT).

Samozřejmě, největší tradici v oblasti česko(slovenského) vzdělávání trenérů mají vysoké školy (!), zvláště ty, které mají fakulty specializované na sport a tělovýchovu (v ČR jde hlavně o FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc, ale také fakulty v Brně, Plzni, H. Králové apod.).

Vedle těchto "oficiálních" a "autoritativních" institucionálních forem vzdělávání trenérů existuje celá řada dalších formálních i neformálních forem a metod vzdělávání trenérů.