Seznam článků


V zahraničních klubech často profesionální trenéři, kteří působí u týmů dospělých nejen trénují dopoledne své týmy, ale odpoledne trénují s týmy mládeže (jako je tomu např. v londýnském West Ham United apod.) a tím pak nejen pracují intenzivněji a efektivněji, ale také pomáhají procesu vzdělávání trenérů a celkově kultivují "fotbalovou kulturu" v daném klubu.

V našich podmínkách však silně pokulhává vypracování, srovnání a hodnocení celosvazových či celoklubových vizí, strategií a kriterií, podle kterých se rozvíjejí, zdokonalují, hodnotí a srovnávají nejen samotné sportovní cíle a dosahované výsledky, ale také vlastní trenérsko-koučovsko-manažerská práce, jejíž součástí je také vzdělávání trenérů. Navíc, předmětem skutečně moderních strategických koncepcí profesionálních fotbalových klubů (zvláště těch, které působí ve formě obchodních společností) není jen sportovní problematika, ale také ostatní pilíře všestranného života fotbalového klubu – investice, finance, obchod, marketing a PR, celý systém provoz stadionu, fotbalových akademií, tréninkových center a dalších zařízení, kterými klub disponuje.

Ke zlepšení situace v českomoravském fotbale vůbec, nejen tedy situace v oblasti vzdělávání fotbalových trenérů, je nutno zvýšit tlak ze strany veřejnosti, medií a expertů na efektivnost fungování a hospodaření fotbalových svazů a klubů (!).

Bez sportovní, ekonomické a obchodní racionality se totiž jen těžko stanovuje a měří výkonnost fotbalových manažerů a trenérů, která potřebuje systematickou, iniciativní a inovační podporu tvůrčího, soutěžního a odborného prostředí v celém fotbalovém hnutí, zvláště v tzv. fotbalovém průmyslu, který se točí kolem vrcholového fotbalu.

To vše vyžaduje, aby všichni, především ale profesionální, fotbaloví trenéři ve svém vzdělávacím úsilí nepodceňovali nejen čistě sportovně-technické a metodické, ale i další oblasti, se kterými souvisí jejich práce (zvláště pedagogika, psychologie, komunikace a marketing, zdravotní, dietologické, rehabilitační a fyzioterapeutické aspekty, práce s PC a dalšími technologickými zařízeními).

Stejně tak se klubům obecně, a trenérům zvláště, vyplatí, když zvýší své nároky a kvalifikační požadavky nejen na své asistenty (pozn. redakce Spolupráce mezi asistentem a trenérem [1] [2] [3]), ale i na další profese, které ve fotbale působí. jsem přesvědčen, že např. alespoň na úrovni jakéhosi tzv. trenérského minima potřebují fotbalové znalosti další profese, které ve fotbale působí (např. rozhodčí, manažeři, tiskoví mluvčí atd.).

Jinak řečeno, moderní fotbal vyžaduje vzdělané trenéry a další vzdělané specialisty a jejich komplementární a koordinovanou komunikaci a kooperaci. Všem fotbalovým trenérům, a zvláště těm, kteří ve fotbale nepůsobí jako profesionálové, k tomu jistě může hodně pomocí globální celosvětové (či aspoň celorepublikové) „virtuální“společenství expertů a dalších informačních zdrojů na internetu.

Za zájem o další diskusi k uvedeným problémům předem děkuje

Dr. Ladislav Valášek,
předseda TK ČMFS, viceprezident UČFT,
člen redakční rady časopisu "Fotbal a trénink"
a prezident FC Viktoria Plzeň{comment}