3 hráči

martinec_100INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK Autorem dnešního cvičení je trenér Olin Martinec, který na těchto stránkách publikoval články s názvy Přihrávky vzduchem ve čtvercích nebo také cvičení
Provázaný sled herních činností.

Dnešní cvičení na stránkách portálu fotbalových trenérů www.trenink.com pojmenoval jeho autor Přihrávky s oběhnutím v trojúhelníku. Cílem je zapracovat na rozvoji pohybových schopnosti a to využitím specifických prostředků, konkrétně míče a individuální herní činnosti přihrávání. Druhým záměrem je naučít hráče dostat tělo před soupeře.

Toto cvičení je zaměřené především na kategorii přípravek. Cvičení zařazuje vždy do průpravné části tréninkové jednotky a cílem je  připravit organismus hráčů na následující zatížení v hlavní části tréninkové jednotky. Cvičení je vhodné i pro individuální trénink, konkrétně pro trojici hráčů.

ImageINDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK Autor portálu trenink.com a mládežnický trenér Jan Levý v současné době pracuje a věnuje se fotbalu v Irsku jako trenér klubu FC Knocknacarra. Na těchto stránkách dříve vydal cvičení Správně načasovaná narážečka v obdélníku, cvičení na přesnost přihrávek Narážečka v kříži a zatím poslední Naražení míče ve dvojici ve středovém kruhu.

Dnešní autorovo cvičení je pojmenováno Přihrávka přes hráče, v průběhu cvičení dbáme především na správné načasování přihrávky, pohyb a výběr místa i vlastní techniku přihrávání.

Toto cvičení je vhodné od nejmenších věkových kategorií, kde se snažíme vypracovat u hráčů cit pro přihrávku. Zařazujeme buď do průpravné části tréninkové jednotky nebo do individuálního tréninku pro trojici hráčů.

 INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  Již v minulosti publikoval na stránkách web magazínu fotbalových trenérů www.trenink.com trenér Jiří Formánek cvičení Obíhačka na pětníku s přihrávkami, které bylo podobně jako dnešní cvičení určeno pro tři hráče a také do úvodní části tréninkové jednotky.

Dnešní cvičení Nekonečný trojúhelník je zaměřena na malé fotbalisty, kterým je třeba jednoduchým způsobem a názorně ukazázat jak vytváře ve fotbale trojúhelníky, tolik potřebné při samotné hře. Důležitá je také přesnost přihrávek, jejich načasování a výběr místa, podobně jako ve dvojici cvičení Obíhačka ve čtverci s přihrávkami [1] [2].