3D ANIMACE  Bez ohledu na to, zda se jedná o utkání mládeže nebo dospělých, tak kořením utkání jsou vstřelené branky. Na stránkách www.trenink.com jsme popisovali střelecká cvičení Kombinace s hrotovým útočníkem nebo celý seriál Střelba od brankové čáry.
 
Cvičení Kombinuj před střelbou je prvním dílem seriálu určeného mládežnickým trenérům žákovských týmů. Cílem je střídání rolí zakončujících a narážejících hráčů, zakončující hráči si musí dvakrát narazit míč, správně a včas si naběhnout a před zakončením navést míč do výhodné pozice.  
 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik jednoduché, jendodotekové kombinace středem hrací plochy, která je zakončena přijmutím míče, jeho navedením do výhodné střelecké pozice a zakončením buď ze střední vzdálenosti nebo střelbou uvnitř pokutového
území.
 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka 
- v ose hřiště jsou dva prostory pro kombinaci
- prostory pro kombinaci jsou čtverce o rozměrech 8x8 metrů
- bližší kombinační prostor začíná tři metry před hranou pokutového území
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 7-10 hráčů do pole
- brankář chytá v brance
- hráči do pole jsou rozdělení na zakončující a narážející hráče
- zakončující hráči stojí ve středovém kruhu, každý s míčem
- narážející hráči stojí na bocích prostoru pro kombinaci
- vždy jeden u každá strany
 
 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje první zakončující hráč 
- krátce vede míč směrem k brance
- nahrává jednomu narážečů na boku prvního prostoru pro kombinaci
- po přihrávce vbíhá do tohoto prostoru
- narážející hráč naráží míč do středu prvního prostoru pro kombinaci
- zakončující hráč nahrává narážeči na druhé straně prosotru pro kombinaci
- po přihrávce vbíhá do druhého kombinačního prostoru
- druhý narážející hráč naráží míč do druhého prostoru pro kombinaci
- zakončující hráč míč podruhé po naražení přijme  
- vyvede ho mimo dvojici posledních kuželů
- akci zakončuje střelbou
- po zakončení se vrací do zástupu zakončujících hráčů
- cvičení se opakuje
- cvičení je omezeno:
(a) počtem (úspěšných) zakončení
(b) časovým limitem
 
 
Varianty:
 
- zakončující hráč vede míč středem odkud zakončuje 
- je možné upravit velikost prostrů pro kombinaci
- je  možné upravit umístění prostoru pro kombinaci (vyosení)
- hráč musí zakončovat před pokutovým územím
 
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 6x kužely
- 10x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE