4 VARIANTY  +  VIDEO  Nácvik kombinace v atypickém rozestavení hráčů jsme popisovali v cvičeních Přebíhaná za přízemní přihrávkou nebo Kombinace s malým časem na míči, které bylo inspirováno tréninkovým procesem bundesligového týmu Hertha BSC
 
Obdobně na tom je i drilové cvičení Přihrávky na sedmi pozicích, ve kterém hráče vedeme k nácviku kombinace a přihrávek na krátkou vzdálenost s pohybem hráče po odehrání míče.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem drilového cvičení je nácvik kombinace a přihrávek, které jsou realizovány naražením mezi dvojicí hráčů a střídáním přihrávek na krátkou a střední vzdálenost. Cvičení je zakončeno intenzivním vedením míče bez změny směru běhu. Po odehrání míče po hráčích požadujeme dynamický pohyb za míčem. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- herní prostor má rozměry 25x15 metrů
- v ose hracího prostoru jsou v jedné přímce 4 pozice (A-D)
- mezi hráči (A)-(B) a (C)-(D) je rozestup 8 metrů
- mezi hráči (B)-(C) pak 6 metrů
- uprostřed herního prostoru je vyznačen trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 12 metrů
- na každém vrcholu trojúhelníku je jedna pozice (E-G)
- hráči (B) a (C) jsou v těžišti středového trojúhelníku
- u pozice (A) je navíc hráč (H)
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole
- hráči (A) a (H) mají míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na hráč (B)
- po přihrávce hráč (A) vyráží na pozici hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem přihrává na hráče (E)
- hráč (B) přebíhá na pozici hráče (E)
- hráč (E) dává delší přihrávku na hráče (F)
- po přihrávce běží k hráči (F)
- hráč (F) naráží míč proti hráči (E)
- hráč (F) po naražení přebíhá na pozici hráče (D)
- hráč (E) dává dlouhou přihrávkou na krajního hráče (D)
- po odehrání míče vyráží hráč (E) na pozici hráče (F)
- hráč (D) přihrává na středového hráče (C)
- vzápětí hráč (D) vyráží vpřed do prostoru
- hráč (C) míč prvním dotykem naráží na hráče (D)
- po naražení hráč (C) přebíhá na pozici hráče (G)
- hráč (D) přihrává na hráče (G)
- po odehrání míče jde na pozici hráče (C)
- hráč (G) míč přijme a vede ho do zástupu rozehrávajících hráčů
- v okamžiku přijmutí míče další akci opakuje hráč (H) s míčem   
 
Tipy na související cvičení:
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení zahajují autovým vhazováním
- cvičení hráči provádí "slabší" nohou
- je možné upravit vzdálenost pozici (B) a (C)
- cvičení je určeno maximálně pro 10 hráčů do pole
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 7x kužely (mety, kloboučky)
- 2x míč
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE