Situacím jeden na jednoho (1:1), kdy útočící hráč s míčem se musí prosadit proti jednomu bránícímu hráči jsme se věnovali v herních cvičeních Jeden na jednoho s finálním převedením nebo Kondiční souboje 1:1 v kosočtverci, které je ideální pro přípravné období, protože řešení herní situace 1:1 předchází kondiční zatížení formou běžeckého úseku s několika změnami směru jak od obránce, tak od útočníka s míčem. 

Cvičení s názvem Souboj 1:1 po příčné přihrávce si klade za cíl naučit hráče řešit soubojové situace v proměnlivých podmínkách, ve kterých má útočící výhodu v tom, že se může rozhodovat podle aktuální situace na hrací ploše, proměnlivého postavení bránícího hráče i umístění malých přenosných branek. U hráčů podporujeme kreativitu řešení, důvtip a odvahu řešit situaci překvapivě.     

 

Tipy na cvičení zaměřená na kličkování a souboje 1:1:


Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je nácvik řešení soubojové situace jeden na jednoho (1:1) na malém prostoru v proměnlivých podmínkách, jak z pohledu útočníka s míčem, tak z pozice bránícího hráče bez míče. Hráč s míčem reaguje na pohyb bránícího hráče a pokouší se zakončit do jedného ze dvou odvrácených branek. Po hráčích požadujeme využiván klamavých pohybů, kličkování, fintování a snahu o pokus překvapit bránícího hráče. 

Bránící hráč se během cvičení pokouší o dobré poziční postavení  bránění, vytlačování soupeře s míčem a konstruktivní odebrání míče.

 

  

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 14x14 metrů
- levý horní a pravý dolní roh jsou vyznačeny kuželem
- levý dolní a pravý horní roh jsou vyznačeny metou
- uvnitř herního prostoru jsou postaveny dvě malé přenosné branky
(a) levá dolní branka obrácená nahoru je ve čtvrtině šířky a dvou pětinách výšky  
(b) pravá horní branka obrácená dolů je ve třech čtvrtinách šířky a třech pětinách výšky
- cvičení je určeno pro 6 hráčů rozdělenách na trojice (A-C) a (K-M):
(a) trojice hráčů (A-C) stojí v pravém horním rohu
(b) trojice hráčů (K-M) jsou v levém dolním rohu
- hráči (A-C) mají k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) s míčem dává dlouhou diagonální přihrávku na hráče (K)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží proti hráči (K)
- hráč (K) přijme přihrávku a míč vyvádí do prostoru herního cvičení
- úkolem hráčů (K) s míčem je:
(a) oklamat branícího hráče
(b) zakončit do jedné ze dvou malých přenosných branek
- bránící hráč (A) bez míče:
(a) se poziční hrou pokouší zabránit vstřelní branky
(b) se pokouší kontruktivním způsobem odebrat míč a zašlápnout ho na obvodu
- interval pro zakončení je 30 vteřin 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení malých středových branek (nesymetrické/na polovině hrací plochy)
(b) tvar herního prostoru (obdélník/kosočtverec)
- hráči startují z opačných rohů
- přihrávka od hráče (A) jde:
(a) vzduchem (polovysoká/vysoká)
(b) autovým vhazováním
- hráči s míčem mají přísnější limit pro zakončení (15/20) vteřin
- bránící hráč pokud získá míč, tak se pokouší zakončit do druhé branky
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 2x kužel
- 2x meta
- 2x malá skládací přenosná branka
- 6x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

 

 TIP REDAKCE