Image Útočné kombinaci pro čtveřici hráčů se na stránkách portálu fotbalových trenérů www.trenink.com již dříve věnoval trenér Josef Vrážel ve čtyřdílném [1] [2] [3] [4] seriálu s názvem Útočná kombinace čtveřice hráčů. Dnes přichází trenér Jakub Havránek s úvodní částí svého nového seriálu zaměřeného na útočnou fázi týmu, do které se zapojuje čtveřice ofenzivních hráčů.

Cvičení Útočné kombinace 4 hráčů na polovině hřiště je kondičně velice náročné a je třeba dodržet správný interval odpočinku tak, aby hráči jednotlivé akce prováděli dostatečně rychle a přesně. Zároveň ale cvičení po delším opakování představuje herní zatížení hráče v utkání, kdy pracuje již v nějakém kondičním deficitu.


Cvičení zařazujeme pouze do hlavní části tréninkové jednotky, cvičení zvládnou žákovské kategorie fotbalistů.


Cíl průpravného cvičení:

Záměrem cvičení je sladění útočných kombinací čtveřice hráčů tak, aby byly plynulé, přesné a správně načasované do náběhů spoluhráčů. Zdokonalujeme také nabíhání do pokutového území, které je velice často určujícím faktorem efektivity útočné akce společně s finální přihrávkou z křídelního prostoru, kterou v tomto cvičení pilujeme také.

 

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je 1/2 normální hrací plochy
- praporky (popř. kužele, mety) a hráče rozmístíme na ploše stejně jako na obrázku
- cvičení je určeno pro:
(a) 12 hráčů do pole
(b) 1 brankáře
- hráče do pole rozdělíme na 4 skupiny - A, B, C, D

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje (1) hráč A dlouhou příčnou přihrávkou na hráče D
- a časuje svůj náběh do pokutového území s oběhem praporku umístěného v hloubce hřiště
- asi 10 m od něj - viz. fialová čára "a"
- hráč D startuje proti míči
- a prvním dotykem přihrává (2) hráči B
- D dále časuje svůj náběh do křídelního prostoru
- s oběhem praporku umístěného v hloubce hřiště (asi 10 od něj)
- tak, aby mohl finální přihrávku centrovat prvním dotykem do pokutového území - viz. fialová čára "d"
- hráč B si svým pohybem říká o míč, který sklepává (3) dozadu na hráče C
- hráč C časuje svůj náběh do středu hřiště
- s oběhem praporku umístěného v hloubce hřiště (asi 10 m od něj)
- posílá (4) předfinální přihrávku do křídelního prostoru do běhu hráči D
- tato přihrávka je ideální, když jde tak, aby centrující hráč nemusel svůj náběh nijak zpomalovat
- a mohl poslat centr prvním dotykem
- hráč D posílá (5) míč do pokutového území
- nejlépe prvním dotykem
- do pokutového území nabíhají hráči A + B + C:
(a) hráč A na zadní tyč - viz. fialový náběh "a"
(b) hráč B na přední tyč - viz. fialový náběh "b"
(c) hráč C do středu pokutového území - viz. fialový náběh "c"
- hráče musíme nutit do náběhů do těchto prostorů
- jednotlivé náběhy musejí být správně načasovány
- tato trojice hráčů se snaží vstřelit branku (6)


Varianty:

- po určité době vystřídáme skupiny
- jednotlivé skupiny hráčů soutěží o větší počet vstřelených branek
- v pokutovém území brání jeden aktivní obránce
- cvičení po určité době provádíme na druhou stranu
- místo praporků lze použít mety nebo kužely
- snaha hráčů má být, aby celou akci provedli na jeden dotyk

Pomůcky:

- 6x praporky
- 12x míč
- 1x velká branka
- popř. rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE