Cvičení organizovaná proudovou metodou jsou mezi trenéry velmi oblíbená, za připomenutí stojí Obíhané narážečky nebo Dvě narážečky po příčné přihrávce, které je možno organizovat ve skupinách po šesti hráčích nebo v rámci týmového tréninku, když je tým rozdělen na dvě poloviny.

Prozatím vyšly tři části seriálu s názvem Spolupráce na kraji hřiště, první, druhá a třetí díl a ve všech jsou hráči v neustálém zatížení. Čtvrtý díl je zaměřen na výměnu místa, tandemový náběh a pohyb středového hráče do křídelního prostoru. 

 

Cvičení je určeno pro věkovou kategorii starších žáků, zvládnou ho vyspělé týmy mladších žáků. Při provádění musíme dbát na kvalitu technického provedení a správné načasování přihrávek i náběhu. 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je nácvik spolupráce krajních nebo křídelních a středových hráčů a jejich přípravnou kombinaci před uvolněním a náběhem do křídelního prostoru. Během cvičení se zaměřujeme na součinnost při nábězích a načasování na sebe navazujících přihrávek v křídelním prostoru. Cvičení akcentuje výběr místa od středového hráče při pohybu do křídla, ale i schopnost hráčů navedení míče do správného prostoru.

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník                          
- obdélník má rozměry 20x36 metrů
- který je rozdělen na dvě poloviny (20x18 metrů)
- na polovině hrací plochy jsou tři metry od autové čáry postaveny zapichovací tyče
- hráči jsou rozestavení na třech pozicích:
(a) rozehrávající hráč (A) na základní čáře, 6 metrů od autové čáry
(b) středový hráč (B) devět metrů před rozehrávajícím, ve středu herního prostoru
(c) krajní hráč (C) na autové čáře, na úrovni středového hráče
- na pozici (A) jsou tři hráči
- na pozici (B) jsou dva hráči
- na pozici (C) je jeden hráč
- rozehrávající hráč na pozici (A) má míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A)
- hráč (A) míč přihrává na krajního hráče (C)
- hráč (A) po odehrání míče se uvolňuje pohybem vpřed
- krajní hráč (C) prvním dotykem míč posouvá na vedle stojícího středového hráče (B)
- středový hráč (B) prvním dotykem naráží míč pod sebe na rozehrávajícího hráče (A)
- po naražení míče středový hráč (B) vyráží ke středové metě
- středovou metu obíhá z vnější strany
- hráč (A) dává průnikovou přihrávku na rozběhnutého hráče (C)
- hráč (C) dává přihrávku na rozehrávajícího hráče (A) na druhé straně
- po odehrání míče se přesouvá do druhého zástupu
- hráč (A) se posouvá na pozici hráče (C)
- hráč (C) se posouvá na pozici hráče (B)
- cvičení se opakuje z druhé strany

 

Varianta 1

 

Tipy na související cvičení:

  

Varianty:

- cvičení se provádí i na opačné straně (levá/pravá) 
- cvičení je možno provádět se dvěma míči najednou
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- je možné upravit velikost herního prostoru
- s přibývajícím počtem opakování po hráčích požadujeme větší rychlost provádění
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 6x mety (kloboučky)
- 1x míč
- 2x zapichovací tyče
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE