Situace dva na dva, ve kterých se dvojice s míčem musí prosadit proti obráncům, jsme se věnovali v cvičeních Brazilský presink 2:2 nebo Rychlé zakončení 2:2, ve kterém jsme se zaměřovali na rychlé, přímočaré řešení situace 2:2 v prostoru pokutového území a probíhá pod časovým tlakem.   

Cvičení s názvem Soubojová situace 2:2 do odvrácených branek dává hráčů možnost naučit se řešit soubojové situace variabilním řešením s tím, že mají prostor řešit situaci kreativně. Útočící hráči držící míč mají obrovskou výhodu a je požadována vysoká efektivita při zakončení akce. 


Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je variabilní řešení a nácvik soubojových situací dva na dva na malém prostoru, s cílem překonat bránící dvojici hráčů a zakončit soubojovou situaci střelbou do malé přenosné branky. Bránící hráči se pokouší dvojic s hráčem vytlačit do nevýhodné pozice a pokusit se o konstruktivní odebrání míče a zakončení do branky soupeře.  

 

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 20x14 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- kužely jsou i ve středu delších stran
- ve středu kratších stran jsou zapichovací tyče
- v ose kratších stran jsou postaveny malé přenosné branky
- branky jsou od sebe vzdáleny 8 metrů
- branky jsou odvráceny od sebe, směrem ven z hrací plochy
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva týmy (A-D) a (K-N)
- u horního středového kuželu stojí trenér (T) s míčem
- vlevo od trenéra stojí hráči (A-D)
- vpravo od trenéra stojí hráči (K-N)
- do každé jednotlivé akce se zapojuje dvojice z každého týmu
- trenér má k dispozici dostatek míčů

 

 

Popis herního cvičení:

- na pokyn trenér startují dvě dvojice hráčů (A),(B) a (K),(L)
- hráči (A) a (K) blíže trenérovi obíhají z vnější strany přenosné branky
- po oběhnutí branek běží proti trenérovi
- hráči (B) a (L) vzdálenější od trenéra obíhají tyč na své straně hrací plochy
- trenér přihrává míč mezi hráče (A) a (K)
- hráči (A) a (K) svedou souboj o míč
- dvojice hráčů, která získá míč se pokouší zakončit do branky soupeře
- hráči bez míče se pokouší zabránit vstřelení branky a o konstruktivní odebrání míče
- hráči mají na zakončení časový limit 20 vteřin
- po skončení akce se hráči vrací do výchozích pozic

 

 

Tipy na související cvičení:


Varianty:

- je možné změnit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- přihrávka od trenéra je do prostoru mezi branky skákavá/autovým vhazováním
- malé branky jsou vyznačeny pomocí kuželů, hráči mají za úkol míč provést
- cvičení je určeno maximálně pro 12 hráčů do pole
- je možné upravil délku časového intervalu (15,30) vteřin
- hráči si po skončení akce mění výchozí pozice (levá/pravá)
- hráči si musí před zakončením vyměnit míč  
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube


Pomůcky:

- 2x malá branka (přenosná)
- 6x kužel (meta, klobouček)
- 2x zapichovací tyč
- 4x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE